"Slagen Idrettsforening"

Stiftet 11 mai 1924. Foreningen har i alle år vært et av samlingspunktene i Nordre Slagen med stor betydning for lokalmiljøet

Styret og dokumentasjon

Utleie Fram lokalet

Utleie av Fram lokalet

Støttemedlem

Bli støttemedlem i Slagen idrettsforening!