Banefordeling

I kalender under finner man oversikt over tildelte treningstider og kamper på Slagen idrettsplass. Anlegget består av 1 kunstgressbane 7’er, 2 kunstgressbaner 5’er og 1 natur gress bane for 11’er fotball. Banene kan være reservert med hele eller del av banen. 5’er banene, vil også benyttes til 3’er fotball for de minste årsklassene.

Baneleie?
Det er fortsatt ledig kapasitet og mulighet til å leie tid på kunstgressbanen og naturgressbanen. For bestilling av tid, kontakt Eirik på telefon: 977 88 117