Banefordeling

I kalender under finner man oversikt over tildelte treningstider og kamper på Slagen idrettsplass. Oppdatering skjer via treningsøkta.no. Kamper har prioritet, men det oppfordres til dialog hvis det må berammes kamper på tidspunkt med planlagte treninger.

Anlegget består av 1 kunstgressbane 7’er, 2 kunstgressbaner 5’er og 1 natur gress bane for 11’er fotball. Banene kan være reservert med hele eller del av banen. På 5’er banene vil også benyttes til 3’er fotball for de minste årsklassene.

Baneleie?
Det er fortsatt ledig kapasitet og mulighet til å leie tid på kunstgressbanen og naturgressbanen. For bestilling av tid, kontakt Eirik på telefon: 977 88 117