Fotballgruppa

Slagen skal ha det beste breddetilbudet for alle aktive fotballspillere i nærmiljøet.

Glede

 • Våre trenere og lagledere skal være med på å skape en arena for glede knyttet til fotball og fotballaktiviteter
 • Vi ønsker å skape spilleglede blant våre spillere
 • Gjennom spilleglede hos barna ønsker vi å skape et engasjement i forhold til fotball og laget. Ikke bare hos spillerne men også hos foreldre og familie

Engasjement

 • Et engasjert styre
 • Foreldredrevne grupper og utvalg

Samspill

 • Aktivt samspill og samhold lagene i mellom
 • Fremstå som en enhet og et fellesskap overfor den store ”fotballfamilien”, overfor vårt nærmiljø og våre samarbeidspartnere

Holdningner

 • Fokus på god oppførsel
 • Respekt for dommeravgjørelser
 • Si nei til banning
 • Fair Play
 • Si nei til rasisme

Se video fra vår vennskaps turnering

kontakt leder for informasjon om lagene

Ole Johan Freberg 992 81 162 eller Leder.fotball@slagenif.no

Les gjerne litt om historikken til slagen IF fotball http://slagenif.no/?page_id=1576