Foreningens æresmedlemmer

Per Magnus Holmøy (Formann i til sammen 10 år, formann fotball,håndball og bingo)

Øivind Lindtveit (Idrettslig og administrativ, trener, formann fotball)

Rolf Bø (Sportsligog administrativt, Dommer fotball 30 år)

Per Sakshaug ( Administrativt, leder utbygging av bygg og bane, leder fotball 2 år)

Bjarne Bø (Sporstlig og administrativ, formann i 6 år)

Oddvar Nilsen (for sine ypperlige idrettsprestasjoner)

Borgny Olsen ( Administrativ virksomhet )

Per Holmøy (Administrativ virksomhet)

Arne Brekke (Administrativ virksomhet)

Gunnar Holmøy (Administrativ virksomhet)

Arthur Borge (Administrativt aktiviteter, trener, formann 1959 –1967)