Nytt klubbhus 2020

Klubben ønsker å rive det gamle klubbhuset for å gjenreise et nytt flott bygg. Det vil bidra til nye flotte garderober og en felles arena for våre aktive medlemmer.

Årsmøte for 2019 ble avholdt 3 mars 2020. Da ble det enstemmig vedtatt å igangsette planene som ble fremlagt for årsmøte. Dette krever en solid dugnadsinnsats fra alle i Slagen IF dersom prosjektet skal kunne realiseres. Vedlagt er dokumentasjon fremlagt årsmøte + budsjett (dette blir publisert fortløpende)