Nytt klubbhus 2021

Klubben har revet det gamle klubbhuset for å gjenreise et nytt flott bygg. Det vil bidra til nye flotte garderober og en felles arena for våre aktive medlemmer.

Mange lokale leverandører har virkelig lagt godviljen til for at vi skal lykkes med prosjektet.

  • Blink Hus Bjune AS (byggmester)
  • Slagen Elektriske (EL-installasjon)
  • Skallevold trevare (vinduer/dører)
  • Odd Gunnar Knutsen (grunnarbeid)
  • Holland Studsrød Gård (rivearbeid)
  • Multiluft AS (ventilasjon)
  • Canes AS (Varmeinstallasjon/VVS)
  • Trevland & Sønn (markplate)
  • Tjøme Rørservice (VVS)

I tillegg til disse så er det en rekke underleverandører som også bidrar slik at det er realistisk at klubben får en nytt bygg.

Så hva skjer nå videre og når?

Riving av eksisterende bygg ble gjennomført november 2020. På grunn av korona så ble det mere dugnadsinnsats på enkelt personer, men vi tok smitte faren på alvor. Godt at vi bor på landet og at vi har så mange bønder som svinger innom å bidra med containere og bort kjøring. Klubben er utrolig takknemlig for alle som bidro.

Neste oppgave er oppsett av ringmur og støpning av markplate. Dette gjøres i samarbeid med murmester samt VVS ansvarlig. Her trenger vi praktiske dugnads personer for å sikre en god progresjon. Tidsplanene for oppstart av dette er ca. midten av januar. Her trenger vi noen nevenyttige til å hjelpe til i forkant av støpning. Ta kontakt med leder@slagenif.no som koordinerer dette arbeidet.

Når arbeidet med markplaten er utført så overtas dette av byggmester. Da vil bygget bli bygget i moduler og fraktet med lastebilder og satt sammen på plassen det skal stå.

Neste dugnad som utføres av foreningen vil være når det skal legges på takstein og monteres sanitær anlegg inne etter at bygget er overlevert av byggmester. Vi vi anta at dette kommer i gang ved mai/juni 2021.

Vi ønsker også en egen prosjektgruppe som kan utarbeide forslag til hovedstyre om interiør og fargesammensetning på vegger/ garderober. Hoved foreningen ønsker et tidløst, men også en identitet som gjenspeiler Slagen IF. Ønsker du å være en del av denne prosjektgruppen så ta kontakt med leder@slagenif.no.

Vi vil oppdatere fortløpende om den videre progresjon.