Årsmøte 2019

Årsmøte Slagen IF

Felles årsmøte for hovedforening / undergrupper avholdes på Fram 03.03.2020 kl. 19:30.

Saker:

Årsmøtebehanding av plan og budsjett for nytt klubbhus, utmelding fra Norges Håndballforbund. I tillegg vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle saksforslag må være styret i hende senest 23.02.2020.

For nærmere informasjon om årsmøtedokumenter kontakt sekreter@slagenif.no