Slagen IF – informasjon anlegg/trening vedr. Covid-19

OPPDATERT 12.05.2020

Slagen IF åpner kunstgress banen for bruk. Slagen IF sitt anlegg er åpnet under forutsetning at alle regler iht. smittevern overholdes til enhver tid. 

Retningslinjer for bruk av anlegget

 • Aktiviteten må foregå iht. NFF sine koronavettregler:
  https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/
 • Følg veilederen fra fotballforbudet, som er hengt opp nøye.
  (Fornyes på anlegget, når NFF har oppdatert plakater)
 • Viktig at alle foreldre gjennomgår og snakker med sitt barn om reglene, og viktigheten av at man følger disse.
 • All aktivitet er frivillig, og på eget ansvar mht mulig smitterisiko.
 • Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom kan du ikke bruke anleggene.
 • Barn og unge under 15 år må ha med en ansvarlig voksen, som har satt seg inn i veilederen til NFF, og passer på at denne overholdes.
 • Organisert trening i regi av lagene er prioritert. Viktig at lagledere/trenere snakker sammen for å koordinere dette.
  Vi hensyn til hverandre og finn gode løsninger, vedr treninger og gjennomføring.
 • Drives det egentrening når lag har organisert trening, skal dette IKKE foregå i samme tidsrom på tildelt bane for lag. Merk tildelt treningsområde er per nå hele 7’er banen eller begge 5’er banene.
  http://slagenif.no/?page_id=1388 < Banetider – Ønsker lag endring i sine tider, send en epost til fotball@slagenif.no eller ring Eirik 97788117. 
 • Vær oppmerksom og hold avstand på andre offentlige områder som parkeringsplasser eller lignende
 • Toaletter, garderober er stengt inntil videre.
 • Alle grupper/lag som gjennomfører organisert trening skal inntil videre ha en ny rolle i gruppen – Smittevernansvarlig. (Se under)
 • Kun trener /lagleder/smittevernansvarlig kan hente fotballer i klubbhuset/bod. Viktig at kun 1 person om gangen gjør dette.
 • Bruk kran ved kiosk for vasking av fotballer.

 • Smittevernansvarlig organisert fotball trening:
  • Inntil videre vil dette være en ny rolle i gruppen/laget. Hensikten er å avlaste treneren. Dette kan gjerne være lagleder eller en foresatt som ønsker å bistå.Arbeidsoppgaver inkluderer
   • Sørge for at antibac er tilgjengelig
    (både til håndhygiene og vask av overflater)
   • Vaske baller før/etter økter
   • Ansvarlig for håndtering av kjegler og annet utstyr
   • Ansvarlig for å bidra til at reglene følges sammen med resten av støtteapparatet

Mvh. Slagen IF

Dersom råd og anbefalinger ikke blir fulgt vil anlegget kunne bli stengt igjen.