Innmelding Spond

Slagen IF benytter Spond som medlemssystem og kommunikasjonsplatform. Medlemmer eier selv sine data. De kan oppdateres og slettes av den enkelte.

Noe medlems info er obligatorisk, og rapporteres videre til Norges idrettsforbund. Medlems- og treningsavgift betales via Spond. Vi anbefaler alle å laste ned app, som gjør dialogen mellom klubb, medlemmer og foresatte langt enklere. For de som ikke ønsker å benytte APP, vil kommunikasjonen komme på epost. 
www.spond.com for mer informasjon

Medlemsavgift er obligatorisk, og sendes ut fortløpende ved innmelding. 

Treningsavgift sendes ut 1 til 2 ganger per år, avhengig av treningsgruppe. Vi sender denne ut normalt ca. 1 mnd. etter innmelding, slik at nye medlemmer normalt sett får noen treninger til å prøve. 

Spørsmål rettes til lagleder for din gruppe, eller til medlem@slagenif.no (Benyttes for alle type grupper

For å registerere deg i Spond så gå til følgende side Spond