Slagen Idrettsforening

Stiftet 11 mai 1924. Foreningen har i alle år vært et av samlingspunktene i Nordre Slagen med stor betydning for lokalmiljøe