Dugnadsstøtte ifm gjennomføringen av Flint Fotballfestival 2024.

Hei alle sammen. Her kommer litt informasjon til dere som stiller lag i årets Flint Fotballfestival 2024.

Bakgrunn:

I sommer skal Flint Fotball igjen arrangere tre store turneringer under paraplyen FLINT FOTBALLFESTIVAL. Tre helger er plukket ut til gjennomføringen:

9.-11. mai: Flint Meny U13 Cup

18.-20. mai: Flint Micasa U14 Cup

25.-26. mai: Flint Strandman U12 Cup

I år stiller Slagen IF med hele fire forskjellige lag i sommerens Flint Fotballfestival. G2013 spiller opp en årsklasse og er påmeldt i U12 turneringen. G2011 stiller med to lag i U13-klassen, og J2011 stiller ett lag i U13.

Slagen IF har som nærmeste naboklubb og samarbeidsklubb fått en forespørsel fra arrangementskomiteen i Flint om vi kan/vil bidra med dugnadsstøtte mot redusert/gratis påmelding for våre 4 lag.

Vi må dessverre, og slik det ser ut nå, ta høyde for å løse denne dugnaden den samme helgen som guttene og jentene våre selv skal delta i turneringen. Dugnaden blir knyttet til avviklingen av FLINT MENY U13 CUP – dvs. helgen 9.-11.mai.

Hvor mye generer denne dugnaden for de som deltar?

Alle lagene slipper påmeldingsavgiften på kr. 4.000,- pr lag, og spillere som er med på denne dugnaden slipper å betale for deltakerkort (500kr). I tillegg vil hver enkelt spiller som deltar på dugnaden bli “lønnet” med kr 75,- pr time man bidrar – og disse pengene vil da gå uavkortet til vedkommende spiller og spillers lagkasse. NB: Her har Flint sagt at de vil kompensere oss med en høyere sats enn først forespeilet grunnet endringene som har kommet inn. Regner med det blir kr 100,- pr time man bidrar.

Hva innebærer det for oss?

Den 9.-11. mai har Slagen IF sagt ja til å innlosjere opptil fire tilreisende lag på Volden Skole / Gymsal. De overnattende lagene vil bli servert en enkel frokost enten på skolen eller i klubbhuset vårt og Slagen IF skal ta det hele og fulle ansvaret (samt dugnadsinntektene) for Volden skole.

Generell info

Skoledugnadens varighet er ca TO døgn (48 timer), og Slagen IF skal stille med 2 voksenpersoner (over 18år) gjennom hele døgnet. Dette genererer i overkant av 100 arbeidstimer, da noen av vaktene overlapper litt.

Dugnaden starter kl 12.00 torsdag 9/5 – med forberedelser av klasserom etc. (innsjekk for lagene rundt kl 1600). Dugnaden varer til 12.00 lørdag 11/5.

 

Den 18.-20. mai, helgen etter at skoledugnaden er gjennomført vil Slagen IF fremdeles stille baneanlegget – primært gressbanen til disposisjon for avvikling av FLINT MICASA U14.

Flint har gått med på at vi også kan åpne kiosken og selge diverse varer (brus, sjokolade, kaker, vafler, pølser, godis etc.). Det er langt til nærmeste butikk for de lagene som skal overnatte på Volden, så det er rimelig å anta at det blir GOD omsetning i en eventuell kiosk.

I tillegg vil vi benytte oss av muligheten til å ta betalt for parkering på/ved baneanlegget begge dagene under U14 arrangementet. Arbeidet og dugnadstimene forbundet med kiosk og parkering vil ikke “lønnes” av Flint, men vi ser at det likevel kan være en grei inntekt for oss om vi får til dette. Her må man derfor påregne å fordele 25 timer med kioskvakt og ca 15 dugnadstimer i parkeringsvakt. 

Totalt ca 150 dugnadstimer som skal fordeles på 3 solide foreldregrupper (Gutter og Jenter 2011 og G2013). Og vi trenger en tilbakemelding fra hver og én av dere slik at vi kan få laget en oversikt.  Det finnes mange måter å gjøre dette på, og om man ikke har anledning til å ta vakten selv kan man for eksempel alliere seg med besteforeldre, onkler, tanter osv som kanskje kan steppe inn og ta en vakt.

Nøyaktig timeliste, vaktliste, rulleringsplan og oppgavefordeling må vi komme tilbake til – men kort fortalt er det snakk om å gjøre en liten innsats på ca 6 timer. 

En dugnad som tilgodeser den enkelte spiller ved deltakelse.

De som av ulike årsaker ikke kan / ikke får til å delta på denne dugnaden vil måtte påregne å få en egenandel på kr 500,- på cupen.

Deltakelse på denne dugnaden vil gjøre deltakelse på Flint Fotballfestival gratis for vedkommende spiller.

Deltakelse på dugnaden vil også gi den enkelte spilleren kr 500,- i redusert egenandel på en annen cup laget skal delta på senere i år – f.eks. Norway Cup, Dana Cup eller Bø Cup.