Bli medlem!

Nytt aktivt medlem?

Slagen IF bruker Spond som medlemssystem. Ønsker du å melde deg inn i Slagen som aktivt medlem, eller melde på et barn gjøres dette i SPOND.

Innmelding

Støttemedlem?

Tidligere aktivt medlem? Besteforeldre, foreldre, eller andre gode Slagen Supportere! Vi ønsker alltids flere støttemedlemmer for å sikre et godt tilbud i nærmiljøet!

Innmelding

Grasrotandelen

Gi din grasrotandelen til Slagen IF! Send SMS med kodeord «Grasrotandelen971316810» til 60000, eller klikk tilknytt.

Tilknytt
MEDLEMSKONTIGENT - Les mer

Alle som deltar i organisert idrett, må være medlem i det idrettslaget de tilhører.

Kontingenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for kunne delta i våre tilbud. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingenten dekker blant annet forsikringer og det er derfor påkrevet at denne blir betalt av alle medlemmer personlig. 

Har man ikke betalt medlemskontingenten, har man heller ikke lov til å spille kamper – NIF paragraf 2-1 man er først medlem når medlemskontingent fysisk er betalt.

Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på klubbens årsmøte.

For året 2024 – gjelder følgende satser;

Type medlem

Pris per år

Barn/Ungdom

350 per år

Voksen/Frivillig

400,- per år

Støttemedlem

300,- per år

*Frivillige verv krever personlig medlemskap og først når dette er betalt, gjelder forsikringer tilknyttet aktivitet i idrettslaget. Innehar man et verv vil man kunne be om redusert medlemsavgift justert til kr. 100,- per år. (medlem@slagenif.no)

Medlemskap faktureres 50% etter 1.Juli. Gjelder ikke Støttemedlemskap.

Slagen IF Årsmøte har vedtatt at frivillige verv regnes som aktivt medlemmer av idrettsforeningen, og må dermed melde seg inn i idrettslaget og betale sitt eget medlemskap (Se over for reduksjon). Det er viktig for idrettslaget å ha god oversikt over personer som representerer idrettslaget, sikre at alle har politiattest, og sikre at alle er innordnet riktig forsikring for å drive forsvarlig.

Norges idrettsforbund anbefaler at alle med en aktiv rolle i idrettslaget (trener, lagleder og lignende) også skal være medlemmer i idrettslaget. Et medlemskap forplikter dem til å følge idrettslagets og NIF sin lov, og dersom de ikke er medlemmer bør de signere kontrakt på å følge disse.

FORSIKRING - Les mer

Forsikring gjennom medlemskap

Alle medlemmer i Slagen IF er forsikret med «Kollektiv ulykke standard» i IF.
https://www.if.no/globalassets/no/bedrift/ipid/person/ipid-kollektiv-ulykke-standard.pdf

Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

  • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
  • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
  • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
  • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er blant annet at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand og registrer skademeldinger på www.idrettshelse.no

Klubbforsikring Fotball 13-19 år

Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring er grunnforsikring. Spillere kan tegne utvidet forsikring, men dette er individuelt og gjøres av den enkelte.

Klubbforsikring Fotball senior

Forsikringspremien for seniorlag år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Klubbforsikring gjelder ikke ved deltakelse hos private aktører

Det er verdt å merke seg at fotballforsikringen gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som inntreffer ved deltagelse på treninger og fotballskoler arrangert av private aktører. Spillere som deltar der, må da ha egen forsikring utenom.

Les mer på; https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

TRENINGSAVGIFT - Les mer

TRENINGSAVGIFT GRUPPER

Treningsavgiftene settes av gruppestyrene. De enkelte gruppene avgjør om avgiften betales som engangsbeløp eller delt opp i flere terminer.

Treningsavgiften (Aktivitetsavgift) er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett/aktivitet i Slagen IF. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets/gruppens kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten.

Slike kostnader kan være kostnader med klubbhus, baneanlegg, hall leie, kostnader for trenere, dommere, kurs, idrettsutstyr, påmeldingsavgifter med mer.

For året 2024 – gjelder følgende satser;

Gruppe/nivå

Pris per termin

Pris per år

Barneidretten

500,- per termin (2)

1000,- per år

Herretrimmen

600,- per termin (1)

600,- per år

Damefotballen

tbd,- per termin (1)

tbd,- per år

Fotball - Senior (Aktiv)

2600,- per termin (1)

2600,- per år

Fotball - Ungdom 13-18år

2000,- per termin (1)

2000,- per år

Fotball - Barn 10/11/12år

1500,- per termin (1)

1500,- per år

Fotball - Barn 8/9år

1400,- per termin (1)

1400,- per år

Fotball - Barn 6/7år

1200,- per termin (1)

1200,- per år

Fotball - Barn 5år (Høst)

400,- per termin (1)

400,- per år

Endring 2024:
#Kun 1 årlig termin fotball, men medlemmet vil via SPOND få mulighet å dele opp betalingen i 3 avdrag (påfølgende mnd). Siste endring på årlig sats: 2022
#Økning per termin barneidretten

Nye aktive etter 1.Juni inneværende år, faktureres kun 50% av sats.  

FRIVILLIGE VERV – Fotball

Hovedtrener(e) og Hovedlagleder per årskull i fotballen vil få 100% fritak for treningsavgift, inntil 1 barn og/eller egen treningsavgift der denne er aktiv. Det forutsetter at de voksene har betalt eget medlemskap som aktivt medlem i Slagen IF.

Ytterligere fritak i gruppen vurderes individuelt for gruppen. Det skal være et fornuftig forholdstall mellom frivillige med verv i en gruppe, som får fritak, oppimot antall aktive utøvere. Det praktiseres kun 100% fritak, og krav om aktivt medlemskap for den med verv. (endrer medlemskategori)

Antall spillere

Fritak for treningsavgiften

Inntil 10

1-2

11-20

3-4

21-30

4-5

31-50

5-6

Alle med verv skal være meldt inn til styret for registrering (medlemskap i SPOND). Det er lagleder i hver enkelt gruppe som er ansvarlig for å oppdatere styret med dem som har roller i de forskjellige gruppene. Verv som mottar lønn/kompensasjon er ikke kvalifisert for fritak. 

TILBUD FOR ALLE!

I Slagen IF ønsker vi at alle barn, ungdom, frivillige i vårt nedslagsfelt skal ha mulighet til å delta på organisert aktivitet i regi av idrettslaget. Vi ønsker å støtte enkelt medlemmer som trenger dette, slik at alle kan delta hos oss.

Dette være seg fritak/reduksjoner/utsettelse av avgifter, støtte til utstyr, støtte til deltagelse på arrangementer med egenandel, transport til og fra trening/cup/kamp eller lignende.

Ta kontakt med lagleder på din aktivitet eller medlem@slagenif.no

Tønsberg Kommune og idrettslaget oppfordrer medlemmer å kontakte kommunen sitt FRISKUS prosjekt via skolens helsesykepleier før man ber om reduksjon internt av idrettsforeningen. Dette er et lavterskel tilbud fra kommunen for å få flere til å delta i aktivitet. 

Alle medlemmer oppfordres til å bidra i inkluderingen av barn/ungdom i vårt område!

BETALING og SPOND - Les mer

Fakturering: Starten av Februar og løpende igjennom året på nye medlemmer.

Slagen IF bruker SPOND som medlemsregister og applikasjon for å kommunisere/organisere aktiviteter. Lagleder eller medlem@slagenif.no kontaktes hvis man har spørsmål rundt betaling. Merk, det er kun en registrert foresatt som mottar betalingsforespørsel, normalt den som har meldt inn barnet. Derfor snakk sammen, evt. kontakt medlem@slagenif.no

Hvordan betaler jeg en betalingsforespørsel?
Medlemmmer med app

Medlemmene som har lastet ned Spond-appen og er tilknyttet en gruppe i klubben vil motta pushvarsel om betalingen i appen. Det vil se slik ut for de:

Ta kontakt på support@spond.com dersom du skulle ha noen tekniske spørsmål

Foresatte som er aktive i klubben selv vil først gå gjennom stegene for seg selv, deretter for barnet sitt.

Medlemmer som mottar varsler på epost

Medlemmer som ikke har lastet ned appen, eller medlemmer som har appen, men ikke ligger i en gruppe i din klubb/organisasjon mottar varselet på epost.

Vi oppfordrer til å bruke APP – dette sikrer best kontroll på dine og ditt barn sine aktivitet og evt. betalinger.