Bli medlem!

Nytt aktivt medlem?

Slagen IF bruker Spond som medlemssystem. Ønsker du å melde deg inn i Slagen som aktivt medlem, eller melde på et barn gjøres dette i SPOND.

Innmelding

Støttemedlem?

Tidligere aktivt medlem? Besteforeldre, foreldre, eller andre gode Slagen Supportere! Vi ønsker alltids flere støttemedlemmer for å sikre et godt tilbud i nærmiljøet!

Innmelding

Grasrotandelen

Gi din grasrotandelen til Slagen IF! Send SMS med kodeord «Grasrotandelen971316810» til 60000, eller klikk tilknytt.

Tilknytt
Medlemskontigent

Medlemskontigenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for å kunne delta i våre tilbud. Kontingentens størrelse fastsettes av idrettslagets medlemmer på klubbens årsmøte. For året 2021 – gjelder følgende satser;

  • Barn/Ungdom: 250 Kr.
  • Medlemmer med verv: 300 Kr.
  • Voksne: 300 Kr.
  • Støttemedlem: 250 Kr.

Det betales kun 1 medlemskap – uavhengig av antall aktiviteter man deltar på. Alle aktive i et idrettslag – inkludert dem som er engasjert med verv regnes som medlemmer, og skal være registrert og betale sitt eget medlemskap.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i aktivitet hos oss. Det er derfor mulighet til å søke klubben om fritak til avgifter. Se under.

treningsavgift grupper

Treningsavgiftene settes av gruppestyrene. Avgiften faktureres over 1 eller 2 (Vår/Høst) terminer. For året 2022 – gjelder følgende satser

Gruppe/nivå

Pris per termin

Pris per år

Barneidretten

200,- per termin

400 per år

Herretrimmen

600,- per termin

600,- per år

Fotball - Senior 

1300,- per termin

2600,- per år

Fotball - Ungdom 13-18år

1050,- per termin

2100,- per år

Fotball - Barn 10/11/12år

750,- per termin

1500,- per år

Fotball - Barn 8/9år

700,- per termin

1400,- per år

Fotball - Barn 6/7år

600,- per termin

1200,- per år

Fotball - Barn 5år

250,- per termin

250,- per år

Treningsavgiften (Aktivitetsavgift) er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett/aktivitet i Slagen IF. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Slike kostnader kan være kostnader med klubbhus, baneanlegg, hall leie, samt kostnader for trenere, dommere, kurs, utstyr, påmeldingsavgifter med mer.

Medlemmer med frivillige verv

Voksent medlem som har verv i idrettslaget – som f.eks. lagleder, trener eller lignende godtgjøres med fritak for sitt barn/ungdom treningsavgift. Forutsatt at både den voksne og barnet har betalt medlemskontigent til idrettslaget. 

Lagleder og hovedtrenere godtgjøres med 100% fritak. Hjelpetrenere og andre hjelpere kan godtgjøres med inntil 50%. Det skal være et fornuftig forholdstall mellom frivillige med verv i en gruppe, som får fritak, oppimot antall aktive utøvere. Fotballstyret kan regulere dette i samarbeid med lagledelsen. 

Alle med verv skal være meldt inn til styret for registrering (medlemskap i SPOND). Det er lagleder i hver enkelt gruppe som er ansvarlig for å oppdatere styret med dem som har roller i de forskjellige gruppene. Verv som mottar lønn/kompensasjon er ikke kvalifisert for fritak. 

Person mer verv kan søke om redusert medlemskontigent – kr. 100,- (Vedtatt årsmøte 2021) 

Tilbud for alle!

I Slagen IF ønsker vi at alle barn, ungdom, frivillige i vårt nedslagsfelt skal ha mulighet til å delta på organisert aktivitet i regi av idrettslaget. Vi ønsker å støtte enkelt medlemmer som trenger dette, slik at alle kan delta hos oss.

Dette være seg fritak/reduksjoner/utsettelse av avgifter, støtte til utstyr, støtte til deltagelse på arrangementer med egenandel, transport til og fra trening/cup/kamp eller lignende.

Ta kontakt med lagleder på din aktivitet eller medlem@slagenif.no

Alle medlemmer oppfordres til å bidra i inkluderingen av barn/ungdom i vårt område!

betalingsløsning – spond

Slagen IF bruker SPOND som medlemsregister og applikasjon for å kommunisere/organisere aktiviteter. Lagleder eller medlem@slagenif.no kontaktes hvis man har spørsmål rundt betaling. Merk, det er kun en registrert foresatt som mottar betalingsforespørsel, normalt den som har meldt inn barnet. Derfor snakk sammen, evt. kontakt medlem@slagenif.no

Hvordan betaler jeg en betalingsforespørsel?
Medlemmmer med app

Medlemmene som har lastet ned Spond-appen og er tilknyttet en gruppe i klubben vil motta pushvarsel om betalingen i appen. Det vil se slik ut for de:

Ta kontakt på support@spond.com dersom du skulle ha noen tekniske spørsmål

Foresatte som er aktive i klubben selv vil først gå gjennom stegene for seg selv, deretter for barnet sitt.

Medlemmer som mottar varsler på epost

Medlemmer som ikke har lastet ned appen, eller medlemmer som har appen, men ikke ligger i en gruppe i din klubb/organisasjon mottar varselet på epost.

Vi oppfordrer til å bruke APP – dette sikrer best kontroll på dine og ditt barn
sine aktivitet og evt. betalinger.