Bli medlem!

Støttemedlem?

Tidligere aktivt medlem? Besteforeldre, foreldre, eller andre gode Slagen Supportere! Vi ønsker alltids flere støttemedlemmer for å sikre et godt tilbud i nærmiljøet!

Innmelding

Nytt aktivt medlem?

Slagen IF bruker Spond som medlemssystem. Ønsker du å melde deg inn i Slagen som aktivt medlem, eller melde på et barn gjøres dette i SPOND.

Innmelding

Grasrotandelen

Gi din grasrotandelen til Slagen IF! Send SMS med kodeord «Grasrotandelen971316810» til 60000, eller klikk tilknytt.

Tilknytt
Medlemskontigent

Medlemskontigenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for å kunne delta i våre tilbud. Kontingentens størrelse fastsettes av idrettslagets medlemmer på klubbens årsmøte. For året 2021 –
gjelder følgende satser;

  • Barn/Ungdom: 250 Kr.
  • Voksne: 300 Kr.
  • Støttemedlem: 250 Kr.

Det betales kun 1 medlemskap – uavhengig av antall aktiviteter man deltar på. Alle aktive i et idrettslag – inkludert dem som er engasjert med verv regnes som medlemmer, og skal være registrert og betale sitt eget medlemskap.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i aktivitet hos oss. Det er derfor mulighet til å søke klubben om fritak til avgifter. Se under.

Dokumenter

MedlemTreningAvgift2021