Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

På denne siden vil man etter finne tydeligere informasjon om hvordan man varsler i Slagen IF. Vi jobber vinteren 2022/23 med å få på plass nytt varsling system. 

Besøk gjerne NIF sine nettsider for god veiledning HER!

Varsling i Slagen IF gjøres primært til foreningens leder, Kenneth Veiga Simonsen. Varsling kan gjøres per fysisk oppmøte, telefon, epost. I de tilfeller det er varsler som omhandler leder, vil annen styre medlem kunne varsles.