Lys og skiløype

Slagen IF disponerer og vedlikeholder lys og skiløyperpå Volden. Tønsberg kommune sørger for å kjøre opp løypene når det er mulig i forhold til snømengde. Øvrig deler av året er det dugnader som omfatter rehabilitering av løypetrasen slik at den kan brukes til løping/sykling og som tursti. Løypestart Volden Skole.

Vi har også etablert en gapahuk langs med traseen. Denne kan benyttes av alle som ønsker. Klubben setter pris på at alle rydder etter seg slik at det blir et koselig område for alle å bruke.

Dersom du er interessert i å bidra i dugnaden om å få en fin lys og skiløype så kontakt nestlederen i Slagen IF

Gruppeansvarlig


Kristoffer swift
nestleder slagen if