Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et konsept av Norges Fotballforbund, som er retningsgivende for alt utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund. Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. I Slagen IF vil arbeidet rundt kvalitetsklubb omfavne også andre undergrupper i idrettsalget.

Erfaring viser at godt strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet samt gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Slagen IF har startet arbeidet med å bli sertifisert kvalitetsklubb Nivå 1, som er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Dokumenter og informasjon på disse sidene er dermed under arbeid, og består både av nye og eldre dokumenter i klubben, som til slutt skal være vår verktøykasse inn i driften av idrettslaget. 

Dokumenter

Om Kvalitetsklubb

Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at idrettslaget kan tilby aktivitet med kvalitet

Les mer