Innledning

Klubbhåndboken (Fotballgruppen) skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i idrettslaget. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboken er utarbeidet av styret etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. 

Klubbhåndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, trenere, lagledere og dommere i idrettslaget vårt. 

Slagen IF historie

Slagen IF ble stiftet 11 Mai 1924. Foreningen har i alle år vært et av samlingspunktene i Nordre Slagen med stor betydning for lokalmiljøet. På våre historie sider kan man lese mer om vår historie.

Vår Historie

Slagen IF Fotball’s Visjon

Slagen skal ha det beste breddetilbudet for alle aktive fotballspillere i nærmiljøet.

våre verdier

Glede

Gjennom spilleglede hos barna ønsker vi å skape et engasjement i forhold til fotball og laget. Ikke bare hos spillerne, men også hos foreldre og familie

Engasjement

Et engasjert styre og foreldredrevne grupper og utvalg

Samspill

Aktivt samspill og samhold lagene imellom. Fremstå som en enhet og et fellesskap overfor den store” fotballfamilien”, overfor vårt nærmiljø og våre samarbeidspartnere

Holdninger

Fokus på god oppførsel, Respekt for dommeravgjørelser, Si nei til banning. Si nei til rasisme. Rett og slett FAIR PLAY!

Slagen Idrettsforenings

Slagen Idrettsforening, fotballgruppen er organisert under Slagen Idrettsforening. Idrettsforeningens organisasjonsplan Kan leses her

Fotballgruppen er organisert med eget gruppe styre, som håndterer daglig drift av fotballgruppen. Fotballgruppen har også eget org. nummer og regnskap. Leder fotballstyret, er representert i hovedstyret. Medlemmer i gruppe styret engasjeres i verv, og styret betstår normalt sett av 6-8 personer, som deler på roller og oppgaver. 

Vedtekter Slagen Idrettsforening kan leses her. 

LES MER OM;

Medlemskap

LES MER OM;

Vårt tilbud

Vår sportsplan og rekrutteringsplan som du finner under våre kvalitetsider beskriver hvordan vi som idrettslag og fotballgruppe arbeider for å sikre god aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. Hovedmålsetting for fotballen i Slagen IF er at vi skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom – jenter og gutter – som ønsker å spille fotball i klubben.

Klubben skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden, og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å satse.

Spillerovergang 

Alle som ønsker å spille fotball i Slagen IF er velkommen! Nye medlemmer som har vært aktiv i andre klubber, må først melde at dem gjør overgang til gammel klubb, før de kan aktivt spille i Slagen IF(Barn). Fra ungdomsalder, følger vanlig prosedyre for spilleroverganger i henhold til NFF sitt reglement. FIKS ansvarlig og medlemsansvarlig i Slagen har ansvar for den formelle delen av en overgang. Sportslig ledelse involveres ved behov. 

Spillere som ønsker å forlate Slagen IF kan gjøre det etter at alle økonomiske forpliktelser med klubben er fullført. Utmelding gjøres via lagleder, eller ved å kontakt medlemsansvarlig. medlem -at- slagenif “.”no

Private aktører

Slagen IF overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. Slagen IF tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Retningslinjer for reise/cup- deltagelse

Slagen IF oppfordrer alle lag i aldersbestemte klasser til å delta på cuper ved siden av ordinært seriespill. Det er sosialt og spennende for barna å reise på cup, gjerne flere lag; både gutter og jenter sammen. Dette bygger opp en god lagfølelse og styrker samholdet mellom spillerene og i foreldregruppen.

Slagen IF sine retningslinjer;

Slagen IF dekker lagpåmelding inntil det antall turneringer sportsplanen oppfordrer til per år i det aktuelle årskullet. Det oppfordres til å benytte turneringer som er gratis påmelding, spesielt på sommerhalvåret, der det er et godt utvalg.

De år Slagen IF arrangerer egen turnering, inngår denne i antallet og er obligatorisk for lagene.

Fra og med 10års alder kan laget delta på cuper som involverer overnatting (helg o.l.) Først året man fyller 12år kan det planlegges for større cuper, som Dana Cup, Norway Cup o.l.

Ved deltakelse på turneringer utenfor nærmiljø, kan laget søke om støtte for deler av reisekostnaden, for spillere/trenere/lagleder så lenge dette organiseres som et felles tiltak.

For overnattingscuper dekkes det inntil 2 A-kort per påmeldte lag i turneringen. I tillegg kan lagene søke klubben om støtte andre kostnader som f.eks. reise/overnatting for trener/reiseledelse o.l.

Ved overnatting skal voksne av samme kjønn sove sammen med spillerne, og vedkommende skal ha søkt politi attest iht. rutine i god tid FØR gjennomføring av overnatting.

Enkelt spiller eller lagledelsen kan søke om kostnadsdekning for en enkelt spiller, som av sosiale/økonomiske hensyn vil ha behov for dette. Det er viktig for Slagen IF at alle får de samme mulighetene for å delta i vår aktivitet.

Dugnad – Det oppfordres der det er egen andel mellom hva klubben dekker, og de faktiske kostnadene, at deler eller hele denne summen betales ved dugnads arbeid. Gjerne dugnad som barna i riktig alder kan delta på. Dette er sosialt, og bygger opp en god lagfølelse og samhold mellom spillere og foreldregruppe. Slagen IF deltar gjerne med klubbstøtte som «matcher» dugnadsinnsatsen.