Politiattest 

Det er krav om at alle som har eller skal ha et tillitsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i Slagen IF, skal framvise gyldig politiattest. Dette uavhengig av varighet. Dette gjelder også dem som skal overnatte sammen med barn på turneringr, kamper eller andre arrangementer. 

Alle med et verv, regnes som aktivt medlem, og skal være innmeldt og registrert i SPOND. Medlemsansvarlig setter riktig medlemstype. 

Politiattest Rutine

  1. Kontakt politiattest ansvarlig eller send e-post til medlem@slagenif.no


    “Formålsbekreftelse Politiattest – Navn Navn”
    Epost må inneholde: Navn, fødselsnummer, gruppe tilknytning og rolle. 

Oppgir du ikke fødselsnummer, vil du måtte påføre dette selv før skjema vedlegges søknad på politiet.no

  1. Politiattest ansvarlig returnerer ferdig utfylt skjema til søker
  1. Motta attest fra politiet og framvis denne til politiattest ansvarlig.
  2. Politiattest ansvarlig oppdaterer medlemmets Spond Profil med dato for attest framvist. 

 

Politiattest ansvarlig i Slagen IF er fortiden: Eirik H. Christensen – 97788117

 

Normalt vil politiet behandle og utstede attest innen 2 uker – Slagen IF vil følge opp alle utstedte formålsbekreftelser som ikke er returnert med attest innen 4 uker. 

Merk, det er du som søker som vil motta attesten. Idrettslaget vil ikke motta disse direkte, og skal heller ikke lagre disse internt.