Roller i lagene 

Slagen IF er en dugnadsdrevet klubb, drevet av frivillige som bidrar på alle nivå. Hvert eneste barnelag i klubben er avhengig av frivillige foreldre som bidrar i de forskjellige rollene rundt laget. Det er særdeles viktig at alle rollene fylles på hvert lag, og et viktig prinsipp her er å tenke “hva kan jeg bidra med for å gjøre fotballtilbudet til barna på laget til sønnen/datteren min enda bedre». Det er alltid ting man kan bidra med for å hjelpe, selv om man ikke er treneren på feltet.

To av rollene er likevel trukket frem som ekstra viktige:

Trenerrollen:

Trenerrollen er den viktigste rollen rundt et lag. Slagen IF har mål om 1 trener per 6-8 barn, samtidig som man alltid skal jobbe for å være minimum 2 i hver treningsgruppe.

Bør ha flere trenere på hvert lag som fordeler øktene seg imellom. Treneren er ansvarlig for gjennomføringen av kamper og treninger. For best mulig trenings- og kampgjennomføring er det viktig at alle trenere i klubben har et felles regelsett, som er å finne i sportsplan og klubbhåndbok.

Treninger:

Hver eneste trening må planlegges FØR økten starter. Aller helst bør kommende ukes treninger bli distribuert til trenerteamet senest søndag ettermiddag/kveld. Dette gjøres ved at hovedtreneren for årskullet går gjennom øvelsene med de andre trenerne som skal være med på øvelsene. Roller og ansvar skal fordeles. 

Kamper:

På kamper gjennomfører treneren kampen etter de retningslinjene som er lagt for barnefotballen i Slagen IF sin Sportsplan. Kampen er som regel ukas høydepunkt, og trenere skal oppmuntre spillerene til å tenke, samt å gi plass for at spillerne skal kunne prøve og feile.

Laglederrollen:

Laglederen er lagets organisator utenfor banen. Laglederens viktigste funksjon er således å legge til rette for at treneren kan konsentrere seg om å gjennomføre gode treninger og kamper. Laglederens ansvar innbefatter å informere foreldre om lagets aktiviteter og sørge for påmeldinger til cuper og kamper. Laglederens viktigste verktøy er Spond-appen. Her legges alle lagets aktiviteter inn, og foreldrene melder ifra om deltagelse/frafall fra trening/kamp. Laglederen sørger også for oppdatere laglister på spillerne på laget.

Det er også laglederens oppgave på sende melding til oppsatt dommer før hver hjemmekamp for å forsikre seg om at oppsatt dommer kan dømme.

Laglederrollen, som trenerrollen, kan være smart å fordele på flere. Laglederen kan således fordele oppgaver slik at flere foreldre rundt laget/kullet bidrar med sitt. En kan f.eks. være ansvarlig for påmelding av cuper, en annen ansvarlig for draktbag el.lignende. Mens en tredje kan få ansvaret for å følge opp lagets «økonomi og sosiale aktiviteter».