Støttemedlem

Vi er en aktiv og miljøskapende idrettsforening som primært ønsker å fange opp barn og unge til organiserte sportslige aktiviteter.

Vi har et jamt økende medlemstall i forhold til en økende bosetting og for at foreningen i senere tid har klart å skape et godt sosialt miljø for barn og unge med deres foreldre på slep.

Vi har fokus på å gi barna de beste forutsetninger for læring og mestring av idrett.

Vi har i dag:

Barneidretten som foregår inne i gymsalen på Volden skole eller ute i området rundt. Alder 3- 5 år.

Fotball som spilles på to stk nye kunstgressbaner og en naturgressbane. Det er aldersbestemte lag i alderen 6-13 år. I tillegg har vi et herre A-lag.

Ungdomsklubben er et tilbud for barn  fra 4. til 7. klasse. Alle er velkomne uavhengig om man er medlem av Slagen I.F. eller ei. Ungdomsklubben har forskjellige aktiviteter og temaer som ikke er direkte knyttet til idrett.

Herretrimmen er et tilbud for voksne mosjonister i alderen 20 – 99 år. Den består av fotballtrening på onsdager og innebandy på søndager.

Løypelag som legger til rette for at lokalbefolkningen skal kunne trimme på en opplyst skogssti sommer som vinter med joggesko eller ski på beina.

Etter å ha brukt mye ressurser på å ruste opp baneanlegget og uteområdene i senere tid er nå tiden inne for å etablere et nytt klubbhus. Det er nå etablert en prosjektgruppe som vil se på mulighetene om vi kan klare å etablere det på en vellykket måte, slik vi klarte det med etableringen av kunstgressbanene.

Fram lokalet: gunstige priser som medlem se fram lokalet utleie

Vi vil gjerne ha deg med som støttemedlem. Det koster kr 250,- pr år.

Faktura vil da bli sendt deg en gang pr år, helt til du sier i fra om noe annet.

Så gjenstår det bare å ønske deg velkommen med i klubben ! ?

Fyll inn skjema under og vi sender deg en e-faktura. Enklere en det kan det ikke bli.