Timeplan

Onsdag 16.08 – 08:45 Velkomstord
Fint om alle er ute i god tid før 08:45
Vi runder av klokken 14:00

Torsdag 17.08 – 09:00 – 14:00
12:00-12:30 – Foredrag/Intervju (Eldste)
(Yngste vil ha tilbud med lek på feltet!)

Fredag 17.08 – 09:00 – 14:00

Utstyr

Alle må ha med;

  • fotballsko
  • leggskinner
  • klær etter vær /skift

  • Alle får utdelt t-skjorte m/ navn første dag som er ønskelig dem benytter. 

Sportslig

Barna deles inn i 8 forskjellige grupper etter alder. Det vil være en rød tråd rundt det sportslige opplegget, slik at alle vil gjøre tilnærmet like øvelser, justert for alder og ferdighetsnivå. Alle vil øve på ferdighetsmerker med tilbakemeldinger. 

Deltakerne deles i 8 forskjellige grupper, basert på alder og kjønn. 2-3 Instruktører per gruppe (fast alle 3 dager), og 1 voksen ansvarlig per gruppe. 

Mat

Det serveres ikke mat Onsdag og Torsdag, deltaker må derfor medbringe egen matpakke. 

Deltaker vil bli servert Frukt og Smoothie hver dag. Det vil ikke være åpen Kiosk.

Fredag vil det serveres grillpølser til alle deltakere, og det trengs dermed ikke egen matpakke. 

Trafikksikkerhet

Ved levering og henting – er det rundt 100 barn i full fart i og rundt område. Det er derfor viktig å stoppe på parkeringsplassen, og ikke langs veien! Se bilde lengre ned. (grønne områder). 

Kontakt

Thor Ketil Kvitvær – Leder sport 41000167

Eirik Christensen – Leder Fotball 97788117

Marianne Beckstrøm – Fairplay 46844873