Forespørsel fra Flint om dugnadsstøtte.

(Penger til Dana Cup 2023!)

Hei alle sammen. Som alle sikkert fikk med seg mistet vi juletre-/salgsdugnaden på KIWI, noe som resulterte i ca. 40.000,- “tapte” dugnadspenger i budsjettet. Dette må vi prøve å dekke inn som best vi kan for å holde egenandelen så lav som mulig.

Her kommer litt informasjon vedrørende en større dugnadsjobb vi må ta stilling til som foreldregruppe. Vi trenger, (og håper) at alle er med på denne, ellers blir det nok vanskelig å gjennomføre.

Bakgrunn:

I sommer skal Flint Fotball igjen arrangere tre store turneringer under paraplyen FLINT FOTBALLFESTIVAL. Tre helger er plukket ut til gjennomføringen:

19.-21. mai: Flint Meny U13 Cup

26.-28. mai: Flint Micasa U14 Cup

03.-04. juni: Flint Strandman U12 Cup

Slagen IF har som nærmeste naboklubb og samarbeidsklubb fått en forespørsel fra arrangementskomiteen i Flint om å støtte i avviklingen.

Helt konkret har Flint bedt oss om å se på mulighetene for å støtte med skolevakter på skolene som skal benyttes til overnatting for tilreisende lag. Flint ønsker hjelp av oss til å ta det hele og fulle ansvaret (samt dugnadsinntektene!) for to skoler. Nærmere bestemt begge Ringshaugskolene (Barne- og Ungdomsskolen). Kan vi stille to voksne personer (pr skole) som “vakter” på skolene?

Drøfting:

Dugnadens varighet er ca ETT døgn (24timer), vi må stille med fire voksenpersoner (over 18år). Med andre ord er det totalt ca 100 dugnadstimer som må fordeles på 20 Dana Cup deltakere. Regnestykket tilsier da at hvert eneste barns foreldre blir ansvarlige for å fylle 5 timers dugnadsvakt. Det finnes mange måter å gjøre dette på, og om man ikke har anledning til å ta vakten selv kan man for eksempel alliere seg med besteforeldre, onkler, tanter osv.

Flint har gått med på at vi også kan åpne en “kiosk” og selge diverse varer (brus, sjokolade, kaker, vafler, pølser, godis etc.). Det er langt til nærmeste butikk for de lagene som skal overnatte på Ringshaug, så det er rimelig å anta at det blir GOD omsetning i en eventuell kiosk. 

Om vi sier ja til denne dugnaden vil vi sitte igjen med ca kr 10.000,- (minimum) som da går til å få ned egenandelen for spillerne. (CA kr 500,- pr spiller i lavere egenandel til de som deltar på dugnaden).

Slagen G12 ønsker å stille to lag til Flint Strandman U12 Cupen som spilles første helgen i juni. Derfor har vi sagt at det er en forutsetning at dugnaden i så fall må gjennomføres helgen før – altså den 26.-28. mai. Da unngår vi kollisjon i dugnad og cupdeltakelse, og alle kan være med og heie.

Nøyaktig timeliste, vaktliste, rulleringsplan, og oppgavefordeling må vi komme tilbake til. Det viktigste nå er å ta stilling til OM vi skal si ja til denne forespørselen.

Selv om denne dugnaden kanskje ikke er den mest innbringende i kroner og ører er det viktig å huske på at dette også kan sees på som en fin måte å gi noe tilbake til Flint (i form av dugnadstimer). Vi har vært i diskusjoner med Flint og alle ønsker et bedre samarbeid mellom klubbene enn det som historisk har vært tilfelle. Vi ønsker at Slagenspillere i mye større grad enn før, skal kunne få benytte seg av Flint sitt sportslige ekstratilbud der Slagen foreløpig kommer til kort i egen klubb og som vi pr nå ikke klarer å tilby i egen klubb, – som for eksempel keepertreninger, ekstratreninger/hospiteringstreninger, trenerkurs og div faglig påfyll. Personlig tenker jeg at dette er noe vi bør kunne få til.

Konklusjon:

For at vi skal kunne si ja til denne forespørselen fra Flint, må vi vite at vi har god dekning i foreldregruppa. Vi kan ikke risikere at halvparten uteblir, da er det bedre å si fra seg muligheten nå, og spille Flint gode.

Dersom én, to eller flere ikke ønsker å delta på dugnad må vi ta stilling til om det er gjennomførbart likevel.

De som ikke deltar på denne dugnaden blir heller ikke tilgodesett med redusert egenandel.

Svar på avstemmingen så snart dere har fått lest gjennom dette skrivet.

 

Mvh

Trenerne