Informasjon til foreldre
Hei alle.
Før jul gjennomførte hele spillergruppa et Fair Play kurs hvor det ble gjennomgått en rekke ulike temaer som omhandlet oppførsel og væremåte, på og utenfor banen. Noen stikkord fra kurset er blant andre; respekt (for med- og motspillere, dommere, trenere, omgivelsene), munnbruk/språkbruk, inkludering og mobbing.

Å lære seg dette er som alle jo forstår en kontinuerlig prosess, og ingen av barna våre er ferdig utlært hva angår Fair Play. Vi trenere har registrert at det noen ganger oppstår en uheldig form for negativitet i spillergruppa på trening. Og i noen sammenhenger har denne negativiteten gått ut over enkeltindivider som da helt klart opplever at både trivsel og glede blir borte. Dette er absolutt ikke slik vi trenere ønsker å ha det på treningene våre, og vi ønsker å ta grep med en gang for å hindre at det eskalerer. Vi iverksetter et par forebyggende tiltak så fort som mulig, for å hjelpe til og snu det som potensielt kan få en negativ effekt på sikt. Vi kaller inn hele spillergruppa til et spillermøte førstkommende fredag. De første 30 minuttene av fredagstreningen blir derfor satt av til spillermøte i garderoben i det nye klubbhuset. Intensjonen med møtet er at vi får tatt en god prat, adressere utfordringene vi har på trening, og repetere ting fra Fair Play kurset. Bli enige om hvordan vi vil ha det på trening, for at alle skal ha det bra. Vi ønsker at barna stiller noenlunde forberedt og håper dere foreldre kan gå gjennom “10 spørsmål til spilleren” sammen med barna deres før spillermøtet. Vi går også gjennom klubbens verdier og forklare hva det vil si å være Slagenspiller.

Sluttilstand etter første samling er at alle spillerne får en bedre forståelse for at de må ta enda litt mer ansvar for både egen og andres trivsel når vi er sammen, på og utenfor banen.

 

Neste fredag ser vi for oss å samle gutta enda en gang (ifm trening). Mer info kommer etterhvert.

Spørsmål til spilleren:

  1. Hva liker du aller best med treningene?
  2. Hva liker du minst med treningene?
  3. Hvordan vil DU ha det på trening?
  4. Hvordan vil du at ANDRE skal ha det på trening?
  5. Hvordan tror du de andre rundt deg har det på trening?
  6. Har alle det like bra på trening?
  7. Har du det bra på trening?
  8. Hva kan DU gjøre for at andre skal føle seg bra på trening?
  9. Hva kan ANDRE gjøre for at du skal ha det enda bedre på trening?
  10. Hvem trives du med på trening? (nevn gjerne flere).