Slagen Gutter 2011(12) – Sesong 2022

Gruppen består per februar 2022 av 34 spillere, derav 3 spillere fra årskull 2012. 

Trening
 • Hele årskullet skal holde sammen – derav 1 treningsgruppe
 • Differensiering vil bli brukt gjennom hele sesongen, for å møte hver og en spiller på sitt nivå
 • Ingen faste grupper, det vil være inndeling på feltet (ikke på forhånd). Det er mange hensyn å ta, både sosialt, nivå, utvikling og hvilke aktiviteter/øvelser som skal gjennomføres.
 • Avmelding i Spond er veldig viktig hvis man ikke kommer en trening, så trenere får forberedt en god økt for ALLE!
 • Fellestrening med 2010 Onsdager og Fredager 
 • ALLE har tilbud om 3 faste treninger hver uke – Mandag, Onsdag og Fredag. 

 

Ekstratilbud:

Utover våren vil Slagen IF presentere et ekstra helgetilbud. Dette er åpent for alle, med noen forbehold. Spillere må oppfylle krav om spill/trening for eget lag, der spilleren viser stor interesse med godt oppmøte, gode holdninger, stor motivasjon og treningsiver. 

Treningene vil på disse dagene ikke ledes av våre vanlige trenere i årskullet. I stedet vil de bli ledet av kompetente trenere leid inn utenfra. Disse ekstratreningene vil være også åpne for spillere fra andre klubber, der Slagen IF og den andre klubben avtaler dette på klubbnivå. Opplegget er et ekstra hospiteringstilbud – derfor skal deltakelse være etter dialog med hovedtrenere/lagledelse. 

 

Seriespill
 • Det meldes opp 3 lag (4?) til seriespill.
 • Spillerene vil fordeles på forskjellige fargelag som skal ha tilnærmet likt nivå.
 • Det vil tilstrebes å gi en forutsigbarhet for kamptilbudet hver uke, men det kan også forekomme noen småjusteringer mellom lagene underveis. 
 • Prinsipper vi tilstreber å følge – alle skal spille tilnærmet like mye over en sesong (merk ikke nødvendigvis innenfor hver enkeltkamp, selv om dette vil bli praktisert så langt som det lar seg gjøre). En sesong regnes som VÅR eller HØST – ikke året totalt.
 • Kampen er som regel ukens høydepunkt – det legges opp til invitasjon til 1 kamp per uke. 
 • Hvis man må stå over en kamp pga. tidspunkt ikke passer/sykdom eller annet, vil ikke denne automatisk kompenseres med mer spilletid i andre kamper, eller tilbud om spill på annet lag. Vi skal likevel prøve å holde oversikten, og man tilstreber at alle får et tilfredsstillende kamptilbud. 

 

Ekstratilbud:

Slagen IF er en liten klubb, og det er ingen selvfølge at klubben klarer å stille lag i alle årsklasser. Dette kan i noen tilfeller være utfordrende, spesielt om man tenker at det skal være mulig å gi et tilbud om å hospitere opp en årgang for de spillerne som er modne for, og som trenerne føler har behov for (og er klar for) mer utfordring. I 2021 løste man dette ved å melde på et ekstra lag som spilte en årsklasse opp (mot 2010-årgangen). Dette vil vi fortsette med også i 2022, men nå i et samarbeid med spillere i 2010 som trenger ekstra utfordringer. Alt i alt var 15 forskjellige 2011-spillere med på en eller flere kamper for det ekstralaget som spilte opp en årgang høsten 2021.

Kommende sesong vil dette ekstralaget fremdeles spille mot 2010-barn og de vil måtte forholde seg til en ny spilleform (9mot9) og enda flere regler (offside etc.)

 • Ekstralaget meldes opp på Gutter 12 – Nivå A (øverste nivå).
 • I løpet av sesongen vil vi tilstrebe at dobbel lagstørrelse har vært innom ekstralaget (9v9 = 18 spillere).
 • Gruppen vil bestå av spillere fra 2010 og 2011 – Hovedtrenere nominerer spillere til kamp. (Samme som forrige sesong).
 • Spillere må oppfylle krav om spill/trening for eget lag, i eget årskull. Der spilleren viser stor interesse med godt oppmøte, gode holdninger/modenhet, stor motivasjon og treningsiver.
 • Uttatt spiller, skal minimum spille 1/3 av kampen.
 • Antall uttak/kamper man spiller, vil variere mellom spillere. Noen vil spille regelmessig, mens andre får prøve seg en gang eller to. 
Turneringer
 • Bø SommerlandCup 2022 – Hovedturnering dette kalender året! Her håper vi at alle har lyst å være med, så får vi en vanvittig fin helgeturnering, med overnatting, bading og masse fotball i Juni 2022 – Se egen info i SPOND framover. Informasjon ble også gitt på foreldremøte i Nov21 og vil komme fortløpende på SPOND.
  • Finansiering – Egenandel per spiller pålydende kr 500,- lommepenger kommer i tillegg. Øvrige utgifter dekkes av dugnad (loddsalg gjennomført), samt solid bidrag fra klubben. 
 • Vanlige turneringer (Finansiert av klubben).
  • SølvCup Mars 2022 – Tønsberg
  • Kiwi Bama Cup (Tidl. EatMoveSleep) April/Mai 2022
  • Skjærgårdscup August 2022 – Færder
  • Kiwi Bama Cup (Tidl. EatMoveSleep) September 2022
  • MenyCup Vestfoldhallen November 2022
  • Faktisk cupprogram kan endres underveis ut fra hva som faktisk arrangeres. 
 • Flint Fotballfestival U12 – Juni 2022
  • Slagen IF har fått invitasjon som naboklubb av Flint for påmelding til denne turneringen. Det er da også kommet en forespørsel om å kunne benytte vårt anlegg for å støtte med avvikling av kampene/turneringen grunnet stort press (for liten kapasitet) på Flints eget anlegg. Dette er foreløpig ikke avklart men noe vi tar stilling til relativt snart. Dette er en turnering for Gutter 12år, og vil naturlig nok være et tilbud til spillere som har vært innom ekstralaget i seriespill deltar i. Klubben dekker påmeldingsavgift for laget, men spilleren selv betaler for C kort – 350kr. Det er 12 plasser, og vi kommer tilbake til hvordan dette vil løses i praksis, for dem som er interessert i å delta.
  • Tilbudet gjelder 2011-spillere i treningsgruppen vår.
  • I 2023, da spillerne er riktig alder for turneringen, vil dette være en fin vårturnering hvor vi tenker vi kan stille med flere lag. 
  • Turneringen er såkalt multinivå, og lag på alle nivå deltar. Kampoppsett er ikke satt på forhånd, slik at det igjennom turneringen justeres slik at mest mulig lik motstand møter hverandre. 
 • StjerneCup 2022 – “Øvet” turnering – U11
  • I September 2022 arrangeres Stjernecup innlandet. Dette er en turnering som omtaler seg som Uoffisielt NM. De har et mål om å samle de mest øvde lagene fra de forskjellige fotball kretsene i landet. 
  • Slagen Gutter 2011 – er en “unormalt” stor gruppe for Slagen å være, og holder et meget godt toppnivå. Da hospiteringsmulighetene er ganske begrenset, vurderer vi derfor muligheten for å delta også på Det er i denne sammenheng viktig å understreke at SLAGEN som idrettslag og klubb alltid vil forsøke å følge de retningslinjer fra forbundet som gjelder, spesielt de retningslinjene som omhandler likt tilbud til alle, og er ikke utelukkende positiv til tilbud som ikke favner alle. Men man ser også av erfaring fra tidligere år (spesielt i småklubber som f.eks Slagen), at det er viktig å gi gode tilbud, og noe å strekke seg etter for samtlige. Da vil det på sikt være lettere å beholde den store treningsgruppen. og at alle spillere fortsetter. Flest mulig, lengst mulig.
   • Noen betraktninger og foreløpige vurderinger er at StjerneCup nok blir en arena for de spillerne vi føler kan oppleve mestring og trivsel. For enkelte spillere vil det kunne oppleves meget utfordrende og de vil helt klart ikke få den beste sportslige opplevelsen. (nivå) 
   • Turneringen er i seg selv kostbar og vil måtte dekkes i mye større grad av spillerne selv. – Det finnes ikke støtteordninger/klubbmidler for to overnattingscuper i 2022. (Vi har bestemt at BØ Cup blir årets turnering og den gir tilbud til ALLE).
  • Dersom vi åpner opp for deltakelse på denne turneringen – vil det kreve full egenandel. Ca. 1800,- per spiller. Dette inkluderer overnatting og A kort (kost/losji), 11 spillere + 2 ledere som bor på skole med barna). Lommepenger kommer utenom, og evt. overnatting for øvrig familie (ordnes av hver enkelt) kommer utenom. Transport/reise m/tog/buss/bil kommer i tillegg. Det er også mulig for samkjøring eller andre løsninger.
  • Tilbudet skal ikke gå utover spillergruppen øvrige spillere, som ikke deltar. 
  • Er det stor interesse for dette? Da kan vi i så tilfelle melde på 2 lag – økonomisk gjelder de samme betingelsene som over. Lagene vil da inndeles på 2 forskjellige nivå, for å prøve å gi en best mulig sportslig opplevelse til alle! Det er også mulig å se på et godt cupalternativ lokalt den samme helgen, der deltakelse for dem som ønsker vil være mulig.