Foredrag om butikker i nærmiljø av Nora Ristvedt som var lærer på Volden Skole i mange år.