Spillersamtalen

Hva er hensikten med spillersamtalen?

Spillersamtaler bør være en naturlig del av treningsprosessen og skal være en samtale mellom trener og spiller.

Ved å gjennomføre disse samtalene kan treneren bli enda bedre kjent med spilleren og dens behov, og på den måten bedre forutsetningene for utvikling av enkeltspillerne og laget.

Når gjennomfører man spillersamtaler?

I Slagen anbefaler man jevnlig å gjennomføre individuelle spillersamtaler, aller helst to ganger i året, spesielt når spillerne tar steget ut av barnefotballen og over i ungdomsfotball.

Den første gjennomføres før sesongen og den andre underveis i sesongen.

I Slagen IF skal spillersamtalene også brukes til å evaluere og planlegge spillernes, trenernes og lagets aktivitet.

Hvorfor er spillersamtalen viktig?

Spillersamtaler er viktig fordi:

 • Trener får anledning til å bli enda bedre kjent med spillerne sine og deres individuelle behov.
 • Trener kan få tilbakemeldinger på treningshverdagen og andre forhold knyttet til dette.
 • Treneren får et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge for den enkelte spiller.
 • Spilleren vil føle seg sett og verdsatt.
 • Spilleren har anledning til å gi tilbakemeldinger knyttet til trening og kamp.

I Slagen IF skal spillersamtalene også brukes til å evaluere og planlegge spillernes, trenernes og lagets aktivitet.

Hvordan gjennomfører man spillersamtaler i Slagen IF

Samtalene gjennomføres med hver og en spiller, individuelt. Gjerne under en trening i f.eks en garderobe eller annet møterom.

Det er viktig for den gode flyten i samtalen at spilleren føler seg trygg.

Spilleren må få uttrykke sin mening om temaet, før treneren kommenterer.

Treneren skal lytte til spilleren og være åpen for kritikk.

Tips til gjennomføring og innhold

Erfaringer fra forrige sesong
 1. Hva er du mest fornøyd med fra forrige sesong? (Individuelt og som lag)
 2. Hvilke erfaringer/ hva lærte du forrige sesong som du vil ta med deg inn i denne sesongen?
 3. Hva kan forbedres denne sesongen? (Individuelt og som lag)
Forventinger til kommende sesong

Hvilke forventninger har du til årets sesong?

 • Både laget og individuelle forventninger. 

Hvor på banen ønsker du primært å spille?

 • Hvilke krav stilles til denne posisjonen?
 • Hva er dine styrker på banen?
Identifisere og definere egne utviklingsmål

Hvilke ferdigheter kan du jobbe med å forbedre som fotballspiller, og hvordan skal du gjøre dette?

Sett deg to mål frem til neste spillersamtale som du skal ha ekstra fokus på kommende periode. Eksempler på hva målene kan dreie seg om er:

 • Treningsoppmøte
 • Utholdenhet
 • Styrke
 • Teknikk
 • Innsats på treninger
 • Fair play (med- og motspillere)
Sosiale forhold
 1. Blir alle spillerne på laget inkludert og er en del av gruppen?
 2. Støtter lagkameratene hverandre? Både i motgang og medgang? Hva kan gjøres for å evt. styrke dette?
 3. Snakker spillerne til hverandre på en respektfull måte?
Treninger og kamper

 

Hvordan er øvelsene på treningene?

 1. For lett/vanskelig?
 2. Mye/lite variasjon?
 3. Mye/lite progresjon?

Føler du deg sett av trenerer, og kommuniserer han med deg?

Behandler treneren alle spillerne rettferdig?

 1. Får alle veiledning på trening/kamp?
 2. Får alle spille tilstrekkelig?

 

Spillersamtaler før sesongstart

Oppsumering - Hva har fungert, hva kan bli bedre? Hva er du mest fornøyd med så langt?
 1. Hva er du mest fornøyd med så langt denne sesongen? (Individuelt og som lag).
 2. Hva kan bli bedre for neste del av sesongen? (Individuelt og som lag).
Hva er forventningene dine til resten av sesongen?
 1. Er du fornøyd med hvor du har spilt og hvilke ferdigheter må du forbedre for å beherske kravene som stilles bedre?
 2. Har du fått brukt styrkene dine så langt i sesongen? (Ja/Nei og hvorfor)
  1.  
Identifisere og definere egne utviklingmål

Med utgangspunkt i målene du satte deg før sesongen, har du nådd disse? (Ja/Nei og hvorfor)

Sett deg to nye mål du skal ha fokus på for resten av sesongen. Eksempler på hva målene kan dreie seg om er:

 • Treningsoppmøte
 • Utholdenhet
 • Styrke
 • Teknikk
 • Innsats på treninger
 • Fair play (med- og motspillere)
Sosiale forhold
 1. Blir alle spillerne på laget inkludert og er en del av gruppen?
 2. Støtter lagkameratene hverandre? Både i motgang og medgang? Hva kan gjøres for å evt. styrke dette?
 3. Snakker spillerne til hverandre på en respektfull måte?
Trening og kamp

 

Hvordan er øvelsene på treningene?

 1. For lett/vanskelig?
 2. Mye/lite variasjon?
 3. Mye/lite progresjon?

Føler du deg sett av trenerer, og kommuniserer han med deg?

Behandler treneren alle spillerne rettferdig?

 1. Får alle veiledning på trening/kamp?
 2. Får alle spille tilstrekkelig?

Spillersamtaler underveis i sesongen