Velkommen i klubben vår! Slagen IF ønsker å ha det beste breddetilbudet i nærmiljøet ved å tilby aktivitet på
så mange aldersnivåer som mulig. Vi har spillere fra Skallevold, Ringshaug, Volden og Nordre Slagen, Volden og
Ringshaug skolekrets. Andre barn som vil spille fotball på Slagen, men som ikke bor i disse områdene er også
velkomne!

Vi tilbyr gutter og jenter å lære og spille fotball gjennom morsom og aktiv lagidrett på vårt fantastiske idrettsanlegg.
Våre lag deltar i aktivitetsturneringer, seriespill og cuper. Sportslig glede, engasjement, samspill og holdninger
er viktige stikkord for oss. Innendørstrening om vinteren foregår på skolene i distriktet.

Alle medlemmer må selv registrere seg her i SPOND. Les mer om medlem og treningsavgifter, samt innmelding her på våre medlemssider.

Vi du engasjere deg, vi trenger trenere / lagleder!

Slagen IF fotball er basert på foreldre og foresatte som stiller opp som trenere og lagledere. Dette er vi helt avhengig av, for at laget skal fungere godt. Våre trenere og lagledere skal være med på å skape en arena for glede knyttet til fotball og fotballaktiviteter. Vi kan tilby gratis trenerkurs og fotball leder kurs via Norges fotballforbund når det er behov for det. 

Jenter og gutter?

I Slagen Fotball har vi i flere årskull kombinert jenter og gutter i lagene våre. Dette har ofte fungert veldig bra. Men både Slagen og erfaringer fra krets/forbund er at man beholder flest jenter i fotballen med egne lag.

Vi jobber for å etablere egne jentelag, og har et mål om å kunne tilby egne jentelag i hvert årskull.  Når vi kjører oppstart, er det en mix av både jenter og gutter, noe som har fungert veldig godt tidligere. Dette vil også gjelde utover høsten, mens man ser på en split fra og med neste vår. Dette i god dialog med foreldregruppen i hvert årskull. Jenter kombineres gjerne over 2 årskull, med stor suksess. 

Aktiviteter/Dugnad

Dugnad utgjør en viktig ressurs for Slagen IF og fotballgruppa, og er avgjørende for at våre medlemmer skal få et godt aktivitetstilbud. Vi henstiller derfor foreldre til å delta på dugnad og engasjere seg. Felles innsats mot felles mål skaper samhold og mye hygge for både foreldre og barn! Gjennom året har vi som regel noen faste aktiviteter/dugnader bla. høstbasar, kiosk, lotteri og en praktisk dugnad på anlegget til klubben.

Det er normalt 1-3 dugnader pr sesong pr medlem.

Les mer om rollen Lagleder og Trener her;

Har du spørsmål, eller ønsker å melde din interesse.
Ta kontakt med fotballgruppa v/ Eirik Christensen 97788117 på medlem@slagenif.no