Velkommen til klubben vår!

Slagen IF ønsker å ha det beste breddetilbudet i nærmiljøet ved å tilby aktivitet på så mange aldersnivåer som mulig. Vi har spillere fra Volden, Ringshaug, Skallevold og Nordre Slagen. Andre barn som vil spille fotball på Slagen, men som ikke bor i disse områdene, er også velkomne!

Vi tilbyr å lære gutter og jenter å spille fotball gjennom morsom og aktiv lagidrett på vårt fantastiske idrettsanlegg.
Våre lag deltar i aktivitetsturneringer, seriespill og cuper. Sportslig glede, engasjement, samspill og holdninger er viktige stikkord for oss. Innendørstrening om vinteren foregår på skolene i distriktet.

Alle medlemmer må selv registrere seg i SPOND. Les mer om medlem og treningsavgifter, samt innmelding her på våre medlemssider.

Vil du engasjere deg, vi trenger trenere/lagleder!

Fotballaktiviteten i Slagen IF er basert på foreldre og foresatte som stiller opp som trenere og lagledere. Dette er vi helt avhengig av for at laget skal fungere godt. Våre trenere og lagledere skal være med på å skape en arena for glede tilknyttet fotball og fotballaktiviteter.

Vi tilbyr gratis trenerkurs og fotballederkurs via Norges fotballforbund når det er behov for det. 

Jentelag

Slagen IF har som mål å kunne tilby egne jentelag i hvert årskull. Når vi kjører oppstart er det en blanding av både jenter og gutter, noe som har fungert veldig godt tidligere. Dette vil også gjelde utover høsten, men klubben vil, om medlemstall og antall trenere muliggjør det, vurdere delte gutte- og jentelag fra og med neste vår. Dette vil skje i tett dialog med foreldregruppen i hvert årskull.

Slagen har flere jentelag som er et samarbeid mellom to årskull. Dette er tilfeller der det ikke er nok jenter per lag. Dette har fungert med stor suksess.

Aktiviteter/Dugnad

Dugnad utgjør en viktig ressurs for Slagen IF og fotballgruppa, og er avgjørende for at våre medlemmer skal få et godt aktivitetstilbud. Vi oppfordrer derfor foreldre til å delta på dugnad og engasjere seg. Felles innsats mot felles mål skaper samhold og mye hygge for både foreldre og barn!

Det er normalt 1-3 dugnader per sesong per medlem.

Les mer om rollen Lagleder og Trener her;

Har du spørsmål, eller ønsker å melde din interesse?
Ta kontakt med fotballgruppa v/ Marianne Beckstrøm 46844873 på medlem@slagenif.no