Kjøp Lodd
VIPPS
1 Lodd 60KR 5 lodd 10 LODD 10 LODD
Alle som kjøper lodd via Vipps vil få tildelt et loddnummer i en loddbok (per 30,-) som ajourholdes av klubben. Lotteriet gjennomføre iht til gjeldene regelverk. Klubbens valgte kontrollutvalg godkjenner lotteriet før rapportering til Lotteritilsynet.

DAIKIN VARMEPUMPE 

Fiks ferdig installert varmepumpe fra Daikin! 

Lag en historie

Støtter oss hei og hå

2. En fin andre premie

3. Store fine poteter

4. Årskort på Slagen Stadium

5. Gratis Kaffe i 2023