SLAGEN PLUSS er et utvidet treningstilbud til barn og unge utover vanlig organisert trening. 

SLAGEN PLUSS – Mer Fotball

Mer Fotball et ekstra treningstilbud til alle fotballglade spillere som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine.  Det er åpent for spillere utenfor Slagen IF, der klubbene i forkant lager en hospiteringsavtale

Det kan være verdt å merke seg at Mer Fotball er for alle, men er best egnet for de med ekstra stor interesse for fotball. Slagen PLUSS er først og fremst et tilbud “I TILLEGG TIL” og ikke “I STEDET FOR” klubbenes egne treninger.

Spillere må som sagt oppfylle kriterier om god deltakelse på lagstreningene som gjennomføres i egen klubbs regi, hvor spilleren viser stor interesse, gode holdninger, motivasjon og treningsiver. Derfor skal det før påmelding være forankret med hovedtrener på eget kull/lag, som også vurderer totalbelastning for den enkelte. 

Oppstart 04. september og 10 søndager framover. –  Det tas forbehold om avlysning av enkeltstående treninger dersom antall påmeldte blir for lavt.

Påmelding kommer snart! – Pris 125,- per trening

SLAGEN PLUSS – Fotballskole

Fotballskolen er et ekstra treningstilbud til alle barnespillere i Slagen IF. Det åpnes for påmelding fra spillere i andre klubber ved kapasitet.  Fotballskolen vil tilpasse aktiviteten for alle nivåer, og kunne tilby høy tetthet av instruktører per barn. 

Slagen IF arrangerer fotballskole i August. 

2022 – 10 til 12 August

Mer info kommer på et senere tidspunkt.

 

SLAGEN PLUSS – Keepertrening 

Keepertrening er et ekstra treningstilbud til alle fotballkeeper glade spillere som ønsker å ha mer aktivitet enn de allerede har på lagene sine. Det er åpent for spillere utenfor Slagen IF, der klubbene i forkant lager en hospiteringsavtale

Det kan være verdt å merke seg at keeperskole er for alle, men er best egnet for dem med ønske om å utvikle seg i denne rollen på banen. 

Spillere må oppfylle krav om spill/trening for eget lag, i egen klubb – der spilleren viser interesse med godt oppmøte, gode holdninger, stor motivasjon og treningsivrighet. Derfor skal det før påmelding være forankret med hovedtrener på eget kull/lag, som også vurderer totalbelastning for den enkelte. 

Vår 2022 

Påmelding kommer snart!