VEO

Booking gjøres ved å sende mail til medlem@slagenif.no eller kontakte Eirik Christensen.

Slagen IF fotball har et VEO sportskamera som kan lånes ut til klubbens lag. Etter bruk blir opptak fra kameraet lastet opp til Veos server og blir tilgjengelig innen 8 timer. Da kan man blant annet:

 • Se forhåndsgenererte høydepunkter.
 • Klippe ut egne sekvenser og legge på grafikk.
 • Dele høydepunkter og sekvenser med lagets spillere.
 • Dele høydepunkter og sekvenser på sosiale medier.

Generelt

 • Kameraet lånes i utgangspunktet kun ut for 7er-, 9er- og 11er-kamper, men kan lånes ut til andre lag hvis det er ledig.
 • Kameraet lånes i utgangspunktet bare ut til hjemmekamper. Dermed får flere mulighet til å låne samme dag. På forespørsel kan det lånes til borte kamper. 
 • Utstyres kan bare lånes av registrerte personer tilknyttet laget. (Trener eller lagleder)
 • Opp- og nedmontering og betjening av kameraet gjøres av lånetaker.
 • Brukermanual ligger i kamerakassen og i skapet.
 • Kameraets batteritid er 4 timer.
 • Kameraet kobles til internett via kabel for å laste opp kampen etter bruk.
 • Lånetaker er ansvarlig for kameraet under bruk.
 • Tidspunkt for uthenting og avlevering må overholdes slik andre lag får mulighet til å overta.
 • Etter bruk må kameraet settes til lading.
 • Når man henter kameraet før bruk er det viktig at man gir beskjed om kameraet eller annet utstyr er skadd eller ødelagt. Er det skader på utstyret skal det ikke benyttes, men varsle Eirik Christensen

Personvern

 • Film fra kamera lastes opp til VEOs server i Danmark.
  Slagen IF Fotball har skrevet en egen databehandleravtale med leverandøren.
 • Kamera settes opp i henhold til bruksanvisning, og på motsatt side av trenere/spillere. Derav filmes i all hovedsak spill flate, og innbytterbenken på god avstand. Tilskuere på samme side blir i mindre grad eksponert for filming. 
 • Samtlige spillere som medvirker på opptaket skal på forhånd være kjent med at opptak pågår, samt informasjon til foresatte. 
 • Samtlige spillere fra Slagen IF Fotball skal “skriftlig” ha gitt samtykke til at kampen filmes. Samtykke gis ved at dette opplyses tydelig i innkallingen på Spond.
  Forslag til tekst: «Denne kampen er planlagt filmet med Slagen IF Fotballs sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Dersom man ikke ønsker at kampen skal filmes kan dette meldes til trener/lagleder.»
 • Motstanderlag skal også informeres i god tid at vi planlegger å filme kampen.
  De skal også oppfordres til å gi beskjeden videre til sine spillere/foresatte med instruksjon om at man melder tilbake dersom man ikke ønsker at kampen skal filmes.
  Forslag til tekst: » Denne kampen er planlagt filmet med Slagen IF Fotballs sportskamera levert fra VEO. Filmen lastes opp til leverandørens server hvor vi som trenere får tilgang til filmen. Dersom noen av deres trenere/spillere/foresatte ikke ønsker at kampen skal filmes ønsker vi en tilbakemelding på dette. Kampen vil da selvfølgelig ikke bli filmet.»
 • Dersom noen enten fra hjemme/bortelag gir melding om at de ikke ønsker at kampen skal filmes, så skal det selvfølgelig respekteres
 • Slagen IF Fotball har IKKE Live versjon av VEO. 
 • Kampen tilgjengeliggjøres for spillere/foresatte/trenere, med å dele lenken på det aktuelle kamp arrangementet i Spond. Kampen vil etter rimelig tid gjøres utilgjengelig.