Klubben betaler påmeldingsavgift tilsvarende 300 kroner pr. spiller i årgangen for deltakelse i
turneringer (Cuper). Det forutsettes fra klubben sin side at årgangen meldes på turneringer på en
måte som innebærer at alle spillere i årgangen får omtrent like stort utbytte av dette bidraget fra
klubben samt at turneringen er godkjent av NFF.