Medlem

Medlemskontigenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for å kunne delta i våre tilbud. Kontingentens størrelse fastsettes av idrettslagets medlemmer på klubbens årsmøte. For året 2021 – gjelder følgende satser;

  • Barn/Ungdom: 250 Kr.
  • Medlemmer med verv: 300 Kr.
  • Voksne: 300 Kr.
  • Støttemedlem: 250 Kr.

Det betales kun 1 medlemskap – uavhengig av antall aktiviteter man deltar på. Alle aktive i et idrettslag – inkludert dem som er engasjert med verv regnes som medlemmer, og skal være registrert og betale sitt eget medlemskap.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i aktivitet hos oss. Det er derfor mulighet til å søke klubben om fritak til avgifter. Se under.

Treningsavgiftene settes av gruppestyrene. Avgiften faktureres over 1 eller 2 (Vår/Høst) terminer. For året 2022 – gjelder følgende satser

Gruppe/nivå

Pris per termin

Pris per år

Barneidretten

500,- per termin (2)

1000,- per år

Herretrimmen

600,- per termin (1)

600,- per år

Damefotballen

tbd,- per termin (1)

tbd,- per år

Fotball - Senior (Aktiv)

2600,- per termin (1)

2600,- per år

Fotball - Ungdom 13-18år

2000,- per termin (1)

2000,- per år

Fotball - Barn 10/11/12år

1500,- per termin (1)

1500,- per år

Fotball - Barn 8/9år

1400,- per termin (1)

1400,- per år

Fotball - Barn 6/7år

1200,- per termin (1)

1200,- per år

Fotball - Barn 5år (Høst)

400,- per termin (1)

400,- per år

Treningsavgiften (Aktivitetsavgift) er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett/aktivitet i Slagen IF. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Slike kostnader kan være kostnader med klubbhus, baneanlegg, hall leie, samt kostnader for trenere, dommere, kurs, utstyr, påmeldingsavgifter med mer.