Lagleder Håndbok

test

Klubben betaler påmeldingsavgift tilsvarende 300 kroner pr. spiller i årgangen for deltakelse i
turneringer (Cuper). Det forutsettes fra klubben sin side at årgangen meldes på turneringer på en
måte som innebærer at alle spillere i årgangen får omtrent like stort utbytte av dette bidraget fra
klubben samt at turneringen er godkjent av NFF.

Ved overnatting skal voksne av samme kjønn sove sammen med spillerne, og vedkommende skal ha søkt politi attest iht. rutine i god tid FØR gjennomføring av overnatting.

Tema

3v3 - 6-7år

5v5 - 8-9år

7v7 - 10-11år

9v9 - 12 år

Treningsmengde

1 økt a’ 1time

1-2 økter a’ 1 til 1,5time

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, lek med ball, sosiale

Fotballglede, utvikle ferdigheter, lek og moro, sosiale

Fotballglede og forståelse, samspill,
ferdigheter, sosialt og moro

Fotballglede og forståelse, samspill, ferdigheter,
sosialt og moro – forberede til ungdom.

Innhold

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Trenerkompetanse

Minimum 1 trener Grasrot del 1 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3+4 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.

Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Lagpåmelding

Påmelding hensyntar kun antall spillere.

Påmelding hensyntar kun antall spillere – ingen nivå. Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Alle lag meldes på samme nivå (A, B, C)

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Lagene kan differensieres på nivå (A, B, C) – Alle spillere skal ha mulighet til å prøve seg på forskjellig nivå.

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Turneringer

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
NFF sine aktivitetsturneringer
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
seriespill. Oppfordres til minimum 3
ila. Året.
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover
seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger
samme prinsipper som øvrig drift av
gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger samme
prinsipper som øvrig drift av gruppen. Det er rom
for her at, ut fra differensiering får ulike tilbud. Det
skal likevel ikke gjøres aktivitet, som går ut over
bredden i laget.

Teknikktrening

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Politiattest

test

Ved overnatting skal voksne av samme kjønn sove sammen med spillerne, og vedkommende skal ha søkt politi attest iht. rutine i god tid FØR gjennomføring av overnatting.

Tema

3v3 - 6-7år

5v5 - 8-9år

7v7 - 10-11år

9v9 - 12 år

Treningsmengde

1 økt a’ 1time

1-2 økter a’ 1 til 1,5time

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, lek med ball, sosiale

Fotballglede, utvikle ferdigheter, lek og moro, sosiale

Fotballglede og forståelse, samspill,
ferdigheter, sosialt og moro

Fotballglede og forståelse, samspill, ferdigheter,
sosialt og moro – forberede til ungdom.

Innhold

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Trenerkompetanse

Minimum 1 trener Grasrot del 1 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3+4 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.

Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Lagpåmelding

Påmelding hensyntar kun antall spillere.

Påmelding hensyntar kun antall spillere – ingen nivå. Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Alle lag meldes på samme nivå (A, B, C)

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Lagene kan differensieres på nivå (A, B, C) – Alle spillere skal ha mulighet til å prøve seg på forskjellig nivå.

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Turneringer

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
NFF sine aktivitetsturneringer
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
seriespill. Oppfordres til minimum 3
ila. Året.
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover
seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger
samme prinsipper som øvrig drift av
gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger samme
prinsipper som øvrig drift av gruppen. Det er rom
for her at, ut fra differensiering får ulike tilbud. Det
skal likevel ikke gjøres aktivitet, som går ut over
bredden i laget.

Teknikktrening

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Medlem

Medlemskontigenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for å kunne delta i våre tilbud. Kontingentens størrelse fastsettes av idrettslagets medlemmer på klubbens årsmøte. For året 2021 – gjelder følgende satser;

  • Barn/Ungdom: 250 Kr.
  • Medlemmer med verv: 300 Kr.
  • Voksne: 300 Kr.
  • Støttemedlem: 250 Kr.

Det betales kun 1 medlemskap – uavhengig av antall aktiviteter man deltar på. Alle aktive i et idrettslag – inkludert dem som er engasjert med verv regnes som medlemmer, og skal være registrert og betale sitt eget medlemskap.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i aktivitet hos oss. Det er derfor mulighet til å søke klubben om fritak til avgifter. Se under.

Treningsavgiftene settes av gruppestyrene. Avgiften faktureres over 1 eller 2 (Vår/Høst) terminer. For året 2022 – gjelder følgende satser

Gruppe/nivå

Pris per termin

Pris per år

Barneidretten

500,- per termin (2)

1000,- per år

Herretrimmen

600,- per termin (1)

600,- per år

Damefotballen

tbd,- per termin (1)

tbd,- per år

Fotball - Senior (Aktiv)

2600,- per termin (1)

2600,- per år

Fotball - Ungdom 13-18år

2000,- per termin (1)

2000,- per år

Fotball - Barn 10/11/12år

1500,- per termin (1)

1500,- per år

Fotball - Barn 8/9år

1400,- per termin (1)

1400,- per år

Fotball - Barn 6/7år

1200,- per termin (1)

1200,- per år

Fotball - Barn 5år (Høst)

400,- per termin (1)

400,- per år

Treningsavgiften (Aktivitetsavgift) er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett/aktivitet i Slagen IF. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Slike kostnader kan være kostnader med klubbhus, baneanlegg, hall leie, samt kostnader for trenere, dommere, kurs, utstyr, påmeldingsavgifter med mer.

Voksent medlem som har verv i idrettslaget – som f.eks. lagleder, trener eller lignende godtgjøres med fritak for sitt barn/ungdom treningsavgift. Forutsatt at både den voksne og barnet har betalt medlemskontigent til idrettslaget. 

Lagleder og hovedtrenere godtgjøres med 100% fritak. Hjelpetrenere og andre hjelpere kan godtgjøres med inntil 50%. Det skal være et fornuftig forholdstall mellom frivillige med verv i en gruppe, som får fritak, oppimot antall aktive utøvere. Fotballstyret kan regulere dette i samarbeid med lagledelsen. 

Alle med verv skal være meldt inn til styret for registrering (medlemskap i SPOND). Det er lagleder i hver enkelt gruppe som er ansvarlig for å oppdatere styret med dem som har roller i de forskjellige gruppene. Verv som mottar lønn/kompensasjon er ikke kvalifisert for fritak. 

Person mer verv kan søke om redusert medlemskontigent – kr. 100,- (Vedtatt årsmøte 2021) 

I Slagen IF ønsker vi at alle barn, ungdom, frivillige i vårt nedslagsfelt skal ha mulighet til å delta på organisert aktivitet i regi av idrettslaget. Vi ønsker å støtte enkelt medlemmer som trenger dette, slik at alle kan delta hos oss.

Dette være seg fritak/reduksjoner/utsettelse av avgifter, støtte til utstyr, støtte til deltagelse på arrangementer med egenandel, transport til og fra trening/cup/kamp eller lignende.

Ta kontakt med lagleder på din aktivitet eller medlem@slagenif.no

Alle medlemmer oppfordres til å bidra i inkluderingen av barn/ungdom i vårt område!