Slagen If Klubbhus – En ny start for idrettslaget

Etter flere års planlegging og hardt arbeid, har Slagen Idrettsforening endelig åpnet sin nye klubbhus. Den første etasjen i klubbhuset er nå i full drift og har allerede blitt en samlingsplass for både spillere og supportere.

Det nye klubbhuset har mange fasiliteter som utstyrsbod, garasje, kiosk og garderober. Dette har vært en stor oppgradering for idrettslaget! Det var også en stor glede for idrettslaget å kunne takke Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg for deres økonomiske støtte i å reise dette flotte klubbhuset. Uten denne støtten ville det ha vært mye vanskeligere å få til dette prosjektet.

Stor takk til både store og små støttespillere og all dugnads innsats som er lagt ned! Formel åpning og markering blir ved ferdigstillelse av 2 etasje!

Selv om den første etasjen allerede er åpen, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Den andre etasjen, som vil huse en sosial del, forventes å være ferdigstilt i 2023. Dette er en viktig del av klubbhuset, og det er håp om at den vil være klar allerede til sommeren.

Idrettslaget er svært fornøyd med det nye klubbhuset og ser fram til å kunne tilby sine spillere og supportere et enda bedre sted å møtes og tilbringe tid sammen. Dette vil definitivt hjelpe til å styrke samholdet og fellesskapet i idrettslaget. Slagen If Klubbhus er et viktig prosjekt for idrettslaget, og det er gledelig å se at det har blitt realisert. Vi ser fram til å følge utviklingen videre!