3 Medlemmer med frivillige verv

Voksent medlem som har verv i idrettslaget – som f.eks. lagleder, trener eller lignende godtgjøres med fritak for sitt barn/ungdom treningsavgift. Forutsatt at både den voksne og barnet har betalt medlemskontigent til idrettslaget.  Lagleder og hovedtrenere godtgjøres med 100% fritak. Hjelpetrenere og andre hjelpere kan godtgjøres med inntil 50%. Det skal være et fornuftig forholdstall […]

1 Medlemskontigent

Medlemskontigenten er en generell avgift for å være medlem av idrettslaget og må være betalt for å kunne delta i våre tilbud. Kontingentens størrelse fastsettes av idrettslagets medlemmer på klubbens årsmøte. For året 2021 – gjelder følgende satser; Barn/Ungdom: 250 Kr. Medlemmer med verv: 300 Kr. Voksne: 300 Kr. Støttemedlem: 250 Kr. Det betales kun […]

Bidrag påmelding Cup/Turnering

Klubben betaler påmeldingsavgift tilsvarende 300 kroner pr. spiller i årgangen for deltakelse iturneringer (Cuper). Det forutsettes fra klubben sin side at årgangen meldes på turneringer på enmåte som innebærer at alle spillere i årgangen får omtrent like stort utbytte av dette bidraget fraklubben samt at turneringen er godkjent av NFF.