Bidrag påmelding Cup/Turnering

Klubben betaler påmeldingsavgift tilsvarende 300 kroner pr. spiller i årgangen for deltakelse iturneringer (Cuper). Det forutsettes fra klubben sin side at årgangen meldes på turneringer på enmåte som innebærer at alle spillere i årgangen får omtrent like stort utbytte av dette bidraget fraklubben samt at turneringen er godkjent av NFF.