Voksen ved overnatting

Ved overnatting skal voksne av samme kjønn sove sammen med spillerne, og vedkommende skal ha søkt politi attest iht. rutine i god tid FØR gjennomføring av overnatting.

Tema

3v3 - 6-7år

5v5 - 8-9år

7v7 - 10-11år

9v9 - 12 år

Treningsmengde

1 økt a’ 1time

1-2 økter a’ 1 til 1,5time

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, lek med ball, sosiale

Fotballglede, utvikle ferdigheter, lek og moro, sosiale

Fotballglede og forståelse, samspill,
ferdigheter, sosialt og moro

Fotballglede og forståelse, samspill, ferdigheter,
sosialt og moro – forberede til ungdom.

Innhold

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Trenerkompetanse

Minimum 1 trener Grasrot del 1 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3+4 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.

Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Lagpåmelding

Påmelding hensyntar kun antall spillere.

Påmelding hensyntar kun antall spillere – ingen nivå. Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Alle lag meldes på samme nivå (A, B, C)

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Lagene kan differensieres på nivå (A, B, C) – Alle spillere skal ha mulighet til å prøve seg på forskjellig nivå.

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Turneringer

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
NFF sine aktivitetsturneringer
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
seriespill. Oppfordres til minimum 3
ila. Året.
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover
seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger
samme prinsipper som øvrig drift av
gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger samme
prinsipper som øvrig drift av gruppen. Det er rom
for her at, ut fra differensiering får ulike tilbud. Det
skal likevel ikke gjøres aktivitet, som går ut over
bredden i laget.

Teknikktrening

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Tags: Cup, overnatting, politi, politiattest, Reise, Turnering, voksen
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *