4 Tilbud for alle!

I Slagen IF ønsker vi at alle barn, ungdom, frivillige i vårt nedslagsfelt skal ha mulighet til å delta på organisert aktivitet i regi av idrettslaget. Vi ønsker å støtte enkelt medlemmer som trenger dette, slik at alle kan delta hos oss. Dette være seg fritak/reduksjoner/utsettelse av avgifter, støtte til utstyr, støtte til deltagelse på […]