4 Tilbud for alle!

I Slagen IF ønsker vi at alle barn, ungdom, frivillige i vårt nedslagsfelt skal ha mulighet til å delta på organisert aktivitet i regi av idrettslaget. Vi ønsker å støtte enkelt medlemmer som trenger dette, slik at alle kan delta hos oss.

Dette være seg fritak/reduksjoner/utsettelse av avgifter, støtte til utstyr, støtte til deltagelse på arrangementer med egenandel, transport til og fra trening/cup/kamp eller lignende.

Ta kontakt med lagleder på din aktivitet eller medlem@slagenif.no

Alle medlemmer oppfordres til å bidra i inkluderingen av barn/ungdom i vårt område!

Tags: medlem, medlemsavgift, Tilbud alle, treningsavgift
This entry was posted in . Bookmark the permalink.