2 Treningsavgift grupper

Treningsavgiftene settes av gruppestyrene. Avgiften faktureres over 1 eller 2 (Vår/Høst) terminer. For året 2022 – gjelder følgende satser

Gruppe/nivå

Pris per termin

Pris per år

Barneidretten

200,- per termin

400 per år

Herretrimmen

600,- per termin

600,- per år

Fotball - Senior 

1300,- per termin

2600,- per år

Fotball - Ungdom 13-18år

1050,- per termin

2100,- per år

Fotball - Barn 10/11/12år

750,- per termin

1500,- per år

Fotball - Barn 8/9år

700,- per termin

1400,- per år

Fotball - Barn 6/7år

600,- per termin

1200,- per år

Fotball - Barn 5år

250,- per termin

250,- per år

Treningsavgiften (Aktivitetsavgift) er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett/aktivitet i Slagen IF. Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Slike kostnader kan være kostnader med klubbhus, baneanlegg, hall leie, samt kostnader for trenere, dommere, kurs, utstyr, påmeldingsavgifter med mer.

Tags: barneidrett, fotball, herretrimmen, kontigent, kostnad, medlem, pris, treningsavgift
This entry was posted in . Bookmark the permalink.