Årsmøte 2022 (28.03.23)

Styret innkaller herved til årsmøte i Slagen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes den 28.03.2023 kl. 19.30 på FRAM (Tuftaveien 11, 3153 Tolvsrød).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2022, til Leder Slagen Idrettsforening (leder@slagenif.no).

Agenda

Åpning m/ valg av ordstyrer
Årsberetning undergrupper
Regnskap 2022
Innkomne forslag
Budsjett 2023
Orientering om klubbhusprosjektet
Valg

Mvh. Styret i Slagen Idrettsforening