Har du tatt Trenerattesten?

Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Ta den i dag om du er trener i Slagen Idrettsforening. Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett.​

Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. ​

Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.​
Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte.​

​Dette betyr at alle trener i vårt idrettslag må gå inn på www.idrettsforbundet.no/trener og gjennomføre Trenerattesten. ​

For bruksanvisning se her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/