Årsmøte Slagen IF 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Slagen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 kl. 19.30 på FRAM (Tuftaveien 11, 3153 Tolvsrød). Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2022 til Leder Slagen Idrettsforening

  • Åpning m/ valg av ordstyrer
  • Årsberetning undergrupper
  • Regnskap 2021
  • Innkomne forslag
  • Budsjett 2022
  • Orientering om klubbhusprosjektet
  • Valg

Mvh. Styret i Slagen Idrettsforening