Author Archives: slagenif

Årsmøte Slagen IF 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Slagen Idrettsforening. Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 kl. 19.30 på FRAM (Tuftaveien 11, 3153 Tolvsrød). Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2022 til Leder Slagen Idrettsforening Åpning m/ valg av ordstyrer Årsberetning undergrupper Regnskap 2021 Innkomne forslag Budsjett 2022 Orientering om klubbhusprosjektet Valg Mvh. Styret i Slagen Idrettsforening

Medlem og treningsavgifter 2022

Da er tiden kommet, med at aktiviteten tar seg opp med hyppige treninger, og etter hvert andre arrangement som turneringer o.l. I disse dager sendes medlemsavgiften (Slagen IF) og treningsavgift for våren 2022 (GRUPPER) ut til dere medlemmer. LES nedover på denne siden, https://slagenif.no/medlem/Der får man svar på de fleste(?) spørsmål – hvis ikke tar […]

Klubbhuset tar form!

Her kommer en kort status på klubbhusetprosjektet vårt. Fremdriften er god, og vi er straks ferdig med å gipse i denne omgang. Dette er mye takket være flott innsats med dugnad fra foresatte i alle årskull !  Mye skjer fremover. I perioden frem mot jul ferdigstiller vi elanlegg, og mesteparten av VVS anlegg i 1 etg. I tillegg begynnes […]