Medlem og treningsavgifter 2022

Da er tiden kommet, med at aktiviteten tar seg opp med hyppige treninger, og etter hvert andre arrangement som turneringer o.l.

I disse dager sendes medlemsavgiften (Slagen IF) og treningsavgift for våren 2022 (GRUPPER) ut til dere medlemmer. LES nedover på denne siden, https://slagenif.no/medlem/
Der får man svar på de fleste(?) spørsmål – hvis ikke tar man kontakt med sin lagleder eller medlem@slagenif.no

  • Merk at betalingene kommer som 2 forskjellige krav
  • Merk at det er kun 1 foresatt som mottar på vegne av barn


    Mvh. Slagen IF