Vår Historie

Slagen den 11.mai 1924

Det var glede og håp blandt den lille flokken som skiltes utenfor Fram ungdomshus denne kvelden. Det var en deilig søndag med vårvind og håp i luften for alt som skal vokse og gro. Dagen kunne ikke blitt bedre valgt. Slagen Idrettsforening var stiftet. Igrunnen kom dette ikke som noe overaskelse på noen, snarere tvert imot. Interessen for idrett og turn var stor og flere hadde tenkt på å delta i konkuranser om dette var muligh. Man kunne selvfølgelig søke til nærmeste naboklubb for å dyrke sine idrettsaktiviteter, men dette ville ikke gi det samme miljømessige grunnlag for en sund utfoldelse.

Kanksje var dette med vår og gråvær en medvirkende årsak til at det også grodde så raskt i banebryternes spor, faktum er i allefall at det allerede en uke etter stiftelsen gikk av stabelen et større terrengløp i Slagen Idrettsforenings regi. Eftertiden skulle også vise at de handlet riktig og fremsynt, de menn som sammenkalte til dette første møte i foreningen, søndag den ellevte mai nittenhundrede og tjuefire.

1924 –1930

Selv om det ikke var mange medlemmer fra starten av, var det ganske utrolig hva man klarte å utføre i de første leveår. Et handlekraftig styre og en trofast medlemsstokk, klarte ogsåå få en ganske god økonomi. Møtevirksomheten var ganske stor, samtidig med at det til stadighet ble arrangert basarer og lignende. Man gikk også til innkjøp av en slette llike ved Fram Ungdomshus, forøvrig den samme som benyttes idag. Man måtte låne noen kroner av gårdbruker, Holmøy, Strandeng, for å få denne handelen istand.

Allerede i 1925 ble det startet egen gruppe for friidrett og ski. Året etter var også en fotball gruppe ett faktum. I 1927 fikk foreningen sine første trykte lover. Det var nok vanskelig enkelte ganger, noe man fikk merke i 1929, da var man nemlig nær en krise. Imidlertid klarte styre å ri stormen av. I 1929 ble foreningen opptatt i Vestfold skikrets. Idrettsaktivitetene er meget gode, særlig innen ski og friidrett.

1930 –1935

Man hadde nok lært noe av krisen året før, for allerde fra 1930 ble det satset mere på det økonomiske område. Fram Ungdomshus ble ofte benyttet, og tiltross for at det var vanskelige år, klarte man å skape ett brukbart arbeidsgrunnlag. De aktive har nå for alvor begynt å sette seg i respenkt langt utover foreningens grenser. Det er en lovende stamme foreningen nå kan bygge videre på. I 1933 fikk man istand en avtale om grunn for skibakke. Samme år fikk man også eget emblem, dette er tegnet av O.H. Rasmussen, Tønsberg. I 1934 ble foreningens farver og drakter godkjent av Vestfold Idrettskrets.

1935 –1940

Denne perioden vil stå som den beste i foreningens historie. Systematisk trening, kameratskap og innsatsvilje har nå gitt de helt store resultater. Dette harigjen medført en større oppslutning og derved også en bedre økonomi. Man har faktisk gjort det så godt at man har klart å låne bort penger til Fram Ungdomslag som nå har behov for penger. Det herker noe uenighet om hvorhvidt man skal satse på både friidrett og fotball, det ble nok til at friidrett fremdeles står høyest på programmet, selv om interessen for fotball etterhvert er stigende hos de yngste. En stor tid for Slagen Idrettsforening, med krettsmesterskap i flere grener, deltagelse på landslag og norgesrekorder.

Pokalkonkurransen mellom distriktets klubber ble vunnet en rekke ganger, ofte med helt overlegende tallsifre i poeng. Som en liten artighet kan nevnes at flere av de øvrige klubber truet med å trekke seg ut av denne konkurransen dersom Slagen skulle fortsette, de mente det var faktisk ikke noe vits i å stille opp.

Dette skjedde på ett møte på Kaffestova i Tønsberg den 10. mai 1939. Heldighvis gjorde ingen alvor av dette. Det var forøvrig meget god idrett i Tønsbergdistriktet i disse år, forskjellen var vel bare den at Slagen IF hadde en helt annen bredde i alle øvelser innen friidrett. Man skal også merke seg det handlekraftige styre i denne tid, med en rekke gode tiltak. Man har nå for alvor kommet i gang med Åsenbakken, hvor de første kunne sette utfor i 1939. Ellers merker man seg at det i 1939 ble startet en håndballgruppe. Nå er også kvinnene med i Slagen IF. Kanskje noe underlig, sett fra nåtidens tilbud, at dette skulle ta hele femten år.

1940 –1945

Tunge skyer har drevet inn over vårt land. Norge er okkupert. Slagen Idrettsforening instillte sin virksomhet i 1941. Dette ble vedtatt på et møte den 6. desember. Henstillingen om dette kom etter at Norges Idrettsforbund hadde nektet å samarbeide eller på noen måte bøye seg for det tyske krav. Flere av foreningens unge menn deltok aktivt i kamp mot de tyske styrker i april 1940. Andre var engasjert under hele krigen i milorg. Ikke alle disse var å finne i våre rekker da freden kom i 1945.

1955 –1960

Nå er forholdene svært vanskelige. Medlemstallet er helt på bunn-nivå. Bare ett fåtall er villig til å gjøre noe. I 1955 ble årsmøte utsatt da det ikke møtte nok til ett styre. Aktivitetene er også langt nede. Noen få likgakamper i friidrett, ett haltende fottballag, skigruppe uten snø, og en elendig økonomi, det er stumpene av Slagen Idrettsforening. Skulle det være noen trøst i disse tunge år, måtte det være at det er flere foreninger i distriktetsom er i vanskeligheter. Fotballguttene spiller sine kamper på den gamle banen til Flint, da grusbanen ikke lenger er brukelig. Det er forøvrig nedsatt ett utvalg til å utrede banespørsmålet. Det foreligger to alternative løsninger til ett nytt anlegg, ett ved Tverved og ett i skogen vest for den eskisterende bane. Fra 1957 var det en viss fremgang å spore i foreningen igjen. På årsmøte den 1. desember. 1959 ble det endelig tatt en avgjørelse i banespørsmålet. Det ble da bestemt at man skal satste på det man har, nå med skikkelig drenering og gress. Det ble igjen fremført en meget god revy på Fram med kjærkommende kroner i overskudd. I slutten av perioden er også skigruppa kommet igang igjen.

1960 –1965

Nå går det mot lysere tider igjen. Interessen er stigende. Fotballen er ikke kommet igang igjeni 1960, men det satses nå på de yngste grupper. Fra 1963 er det virkelig fremgang å spore. Banen ble tatt i bruk høsten 1961, etter en kjempeinnsats av en håndfull menn. Hele 413 dugnadstimer er utført. Fra å være en liten gruppe på ti-tyve personer, er man nå på rett vei, også hva medlemmer angår. På årsmøte den 5. november 1963 møtte hele 112 personer. Dette er en viktig faktor for de som sitter i ledelsen, samtidig som alltid er lettere å få de rette mennesker frem samtidig som det alltid er lettere å få de rette mennesker frem til forskjellige gjøremål, når det er overskudd å velge av.

Samarbeidet med Fram Ungdomslag har alltid vært det beste, og man tok imot en innbydelse til ett felles opplegg for de helt yngste. Dette arbeide kom imidlertid ikke igang før noen år senere. Man er nå så mange aktive idrettsutøvere at man har store problemer med garderobeforholdene. Dette ble betraktelig bedre, etter at man i 1963 overtok folkebadet som tidligere var drevet av Tverved Sanitetsforening. Møtevirksomheten var ikke stor i denne perioden, heller ikke kan man si at økonomien var god. Det sittende styret satset mest på aktivt arbeide med de unge rundt omkring på kamper og stevner.

1965 -1970

Man kan nå ikke lengere snakke om tilfeldigheter. I alle grupper er man nå på full fart fremover. Fra 1967 har også økonomien bedret seg betraktelig. De kommunale myndigheter har også etterhvert innsett forståelsen av ungdom og idrettsarbeidet med flere støttetiltak som gjør det lettere å arbeide. Man har i denne perioden også i gang grupper for tenåringer på faste ukedager, sammen med Fram Ungdomslag. Disse tiltakene har blitt godt mottatt. Større arrangement er bragt vel i havn av skigruppen. Fotballgruppa kan også vise til gode resultater.

1970 –1974

Det arbeide som er nedlagt i denne tiden kan neppe verdsettes høyt nok. Det er lagt opp til en bedre arbeidsfordeling ved at det nå er gruppemennene som danner stammen i styret. Dette har medført en bedre kontakt også mellom de ulike grupper. Ett dyktig finansutvalg står for det økonomiske opplegg. Ett nytt støttetiltak for økonomien er bingospill. Det kan i denne sammenheng også nevnes at man har satt istand lille Åsen, man har fått en god lysløype, og størst av alt, fra 1973 er foreningen gått sammen med Fram Ungdomslag.

Dette forhold har bidratt til at nye positive krefter er tilført foreningen, samtidig med at man også har overtatt Fram Ungdomshus. Her er det nå et større tilbygg under arbeide, samtidig med at det foregår et større restaureringsarbeide med selve lokalet. Her har foreningen selv skaffet tilveie ganske betraktelige pengebeløp og nedlagt ett kjempearbeide i form av dugnad. Arbeidet skal fortsette flere år fremover, og vil tilsammen utgjøre flere tusen dugnadstimer. Planleggingen på dette område er i all vesentlighet utført av Per Sakshaug. Man har også fått anskaffet egen fane, denne skal presenteres på jubileumsdagen.

Fanen er tegnet av Roar V. Borge. En stor glede er det også at våre fotballspillere er å finne i femte divisjonen i jubileumsåret. Man har også planer om ett nytt baneanlegg vest for det gamle. Foreningen har ett arbeidene styre, som sammen med medlemmene har bragt den frem til et begrep om vilje og styrke. Det skal noe til å vippe Slagen Idrettsforening av pinnen idag.

1974 –1999

Slagen idrettsforening er en liten lokal forening uten de store stjerner eller lag i høyere divisjoner, men en typisk norsk idrettsforening som fremmer breddeidretten i det sosiale samholdet i lokalmiljøet. Foreningen har i alle år vært et av samlingspunktene i Nordre Slagen med stor betydning for lokalmiljøet. Jubileumsberetningen for de første 50 årene gir en utførlig beskrivelse av foreningens virksomhet fra starten i 1924 frem til 1974. i årene rundt 50 årsjubileet skjedde det store ting i foreningen. Fram ungdomslag ble sammenslått med idrettsforeningen. Ungdomslaget hadde drevet sin virksomhet på Fram siden 1905. sammenslutningen medførte at idrettsforeningen ble eier av undomslokalet Fram og eiendommen. Lokalet var nedslitt og meget forefallent og det var delte meninger om det var økonomisk forsvarlig å sette bygningen i stand. Resultatet ble full restaruering og oppføring av tilbygg med vaktmesterleilighet og idrettsgarderobe. Vi tror dette var et lykkelig valg for foreningen.

Formann på denne tiden var Per Magnus Holmøy og han var den drivende kraft i forbindelse med den omfattende restaureringen av bygningen. Da bygningen med tilbygg stod ferdig etter 5 års arbeid, tusenvis av dugnadstimer og store økonomiske uttellinger synes vi at foreningen hadde fåtte et klubbhus man kunne være stolte av. Det er stor grunn til å takke medlemmene for denne store innsatsen. I tilegg ble også garderobebygget, som tidligere hadde vært sanitetsforeningens folkebad, modernisert og det ble senere oppført et tilbygg. Restaurering av Fram lokalet var ikke det eneste prosjektet Slagen IF hadde i tankene.

Ny fotballbane hadde vært et ønske i mange år og når vi først var i gang ble det jobbet iherdig for å realisere baneprosjektet. Det var ingen lett jobb med en vanskelig grunneier og omdisponering av dyrket mark, men med god hjelp av kommunen ved teknisk sjef fikk vi til slutt ervervet nødvendig areal for å anlegge ny bane. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 1976, banen ble tilsådd samme høst og 15 mai 1978 kunne banen åpnes. Det var en stor dag for foreningen og de som hadde kjempet for dette prosjektet i mange år. Foreningen er nå i gang med å få anlagt et nytt treningsfelt syd for gressbanen, men støter også her på de samme problemene som sist. Behovet for ytterligere baner/treningsfelt er stor i forbindelse med økende utbygging av store boligområder i Basbergrønningen og Ringshaugområde samt stor fortetting i eksisterende boligområder. I disse områdene er det ikke planlagt nye idrettsanlegg så belastningen på eksisterende anlegg vil øke.

Vedlikehold og drift av hu, baner og lysløype krever hvert år store ressurser og med stadig mindre tilskudd fra det offentlige er den store utfordring for foreningen å skaffe til veie de nødvendige midlene. Mange av foreningensmedlemmer føler at det meste av tiden går med til å skaffe penger i kassa. Foreningens store inntektskilde har de siste 30 årene vært bingo. I tillegg har det vært arrangert vanlig dansefester, basarer, diverse utlodninger og loppemarked. Det blir stadig vanskeligere å få store inntekter at den idrettsslige og sosiale aktiviteter kan opprettholdes. Dette er et generelt problem alle idrettsforeninger har i tilegg til å få medlemmer til å påta seg tillitsverv. Etter mange år med hektisk bygg og anleggs virksomhet, ble det nå tid til å satse mere på de aktive idrettsarbeidet. Noe som gav gode resultater og som vil fremkomme av beretningen til hver enkelt gruppe som håndball, trim og ungdomsgruppe. Foreningen har gjennom de siste 25 årene, etter sammenslutningen med undomslaget, hatt en egen ungdomsgruppe. Opprettelsen av ungdomsgruppa var en del av avtalen ved sammenslutningen og den skulle drive aktiviteter som ikke var relatert til idrett. Aktiviteten i ungdomsgruppa har vært varierende, men intensjonen varå få undom til å satste på fritidsaktiviteter i nærmiljøet og vi har delvis lykkes. Turid Danielsen fikk i 1982 Tønsberg Rotarys ærespris for sitt arbeid i ungdomsgruppa.

I 1974 tok foreningen initiativ til å danne en pensjonistgruppe, og den hadde sitt første møte i januar 1975. Gruppa var forløperen til Tverved pensjonistforening som i dag er en av distriktets mest aktive pensjonistforeninger. Slagen IF har hatt flere grupper med kortere eller lengere levetider. Blant annet skal nevnes damegruppa, vollyball og ski. Damegruppa gjorde meget bra innsats med økonomisk støtte til de yngre som medhjelpere ved forskjellige arrangemanger som turneringer o.l. Men da ildsjelene forsvant fra ledesen døde gruppa ut etter 15 års virksomhet. Vollyballgruppa eksisterte noen år, men de som var interesserte forsvant etterhvert, og gruppa ble nedlagt. Skigruppa var i mange år en av foreningens mest aktive grupper med løpere som hevdet seg godt på kretsnivå. Gruppa drev også et meget aktivt arbeide med poenglangrennfor de yngste. Ved opprettelsen av Oseberg Skilag ble gruppa nedlagt men det ble i noen år, når snøforholdene gjorde det mulig, arrangert poenglangrenn på Volden.