Foreningens Æresmedlemmer

Per Magnus Holmøy

Formann i til sammen 10 år, formann fotball,håndball og bingo


Øivind Lindtveit

Idrettslig og administrativ, trener, formann fotball


Rolf Bø

Sportsligog administrativt, Dommer fotball 30 år


Per Sakshaug

Administrativt, leder utbygging av bygg og bane, leder fotball 2 år


Bjarne Bø

Sporstlig og administrativ, formann i 6 år


Oddvar Nilsen

For sine ypperlige idrettsprestasjoner


Borgny Olsen

Administrativ virksomhet


Per Holmøy

Administrativ virksomhet


Arne Brekke

Administrativ virksomhet


Gunnar Holmøy

Administrativ virksomhet


Arthur Borge

Administrativt aktiviteter, trener, formann 1959 –1967