Friidrett

Om man tenker på Slagen’s storhetstid, hva denne idretten angår, må man bare konstatere at det har vært en ganske beskjeden aktivitet på området, i årene etter 1970. Når det allikevel var en viss innsats en del år fremover, var vel dette takket være Odd Hopen og hans utholdenhet. Men tidlig i åttiårene var det allikevel et faktum at denne form for aktivitet var en tilbakelagt tidsepoke. I dag er det ikke lenger noen friidrettsgruppe i Slagen I.F. Under ledelse av Sonja og Kjell Otto Simonsen klarte man å få i gang det man kalte Slagenjoggen. Denne besto av en rekke trimgrupper i forskjellige alderstrinn. En slik form for trim foregikk en gang i uken over flere år. Hver gruppe hadde sin leder. En annen trimgruppe, med innendørs aktivitet for menn, har hele tiden vært i gang. Denne gruppen har vært ledet av
Nils Røed, Odd Hopen, Bjarne Bø, Per Sakshaug, Kjell Tolleifsen og Rolf Bø.
En tid var det også en timgruppe for kvinner, også dette var inne i gymsalen. Denne gruppa har vært ledet av Bjørg Eide, Gjørol Nyland Ottosen og Gunilla Bjerknes. Selv om det ikke til enhver tid har vært noen friidrettsgruppe i Slagen I.F, har det alltid vært avholdt prøver til idrettsmerket. De siste år har dette vært under ledelse av Odd Hopen og Jan Therkelsen.

Ski gruppe. I mange år ledet Einar Petterøe denne gruppen. Han har her nedlagt mye arbeid. Han var selv en meget aktiv skiløper og har blant annet deltatt i NM 1972.
Men fra 1986 ble også denne gruppen nedlagt i Slagen I.F. Fra dette året ble gruppen innlemmet i det nystartede Oseberg Skilag.
Poenglangrenn var et viktig tilbud til de yngste. Her var det stor deltakelse når snøforholdene tillot dette. Også dette forsvant da skigruppa ble nedlagt.
Takket være dugnadsinnsats fra aktive medlemmer, er lysløypa holdt vedlike. I de senere år er det gjennomført flere utbedringer, blant annet utskifting av mange stolper. Dett til glede for alle som liker å gå på ski…….

2012 – 2016. I nyere tid har det blitt arrangert triatlon under ledelse av Nils og Ellen Hassum, Tor Fredrik og Elisabeth Holland og Kenneth og Hege Veiga Simonsen. Arrangementet foregikk i området rundt Slagen Idrettsplass. Svømmedelen startet på bliksekilen båthavn hvor deltakere svømte 400 meter før de satte seg på syklene og la ut på en 2 mil lang runde i Slagendalen. Sykkelturen endte opp på parkeringen til Slagen IF og deltakerne tok en 3 km lang løpetur inn i lysløypa med mål gang ved Fram lokalet. Dette var en folkelig konkurranse som samlet lokalbefolkningen til en morsom og helsebringene dag. Arrangemanget ble avholdt 1 lørdagen i juli de 5 årene de ble gjennomført.