Formenn og Styrer

Anton Larsen (1924 –1925)

Per Holmøy (1926. 1928 –1929)

John Basberg (1927)

Gunnar Holmøy (1930 –1932)

David Brekke (1933)

Knut Nilsen (1934)

Petter Rygg (1935)

Gutorm Nilsen (1936 –1938)

Arne Brekke (1939 –1940 & 1945 –1946)

Harald Tverved (1947)

Marous Oseberg (1948)

Sverre Arnesen (1949)

Peter Holland (1950)

Jan Nyrerød (1951. 1954 –1955)

Asbjørn Fjeld (1952 –53)

Oddvar Thorsen (1956 –1957)

Dagfinn Isegran (1958)

Arthur Borge (1959 –1967)

Harry Marthinsen (1968)

Per M. Holmøy (1969 –1974)

 

Per Magnus Holmøy (1969 –1978)

Gunnar Røraas (1978 –1980)

Per Magnus Holmøy (1980 –1982)

Kjell Otto Simonsen (1983 –1986)

Bjarne Bø (1987 –1993)

Jan Hytten ( 1994 –1997)

Tove Ditmansen (1998 -2000)

Turid Danielsen (2000 -2006)

Olav Brattås (2006 -2010)

Kenneth veiga Simonsen (2010 – )